Aarhus-sagen: Tidslinje

Aarhus-sagen: Tidslinje

Allerede i 2010 meldte Aarhus Kommune, at det lå uden for kommunens muligheder at imødekomme forventningerne i den daværende private overenskomst. Kommunen valgte i stedet lønelementer fra flere forskellige overenskomster for at udmåle løn til hjælpere for borgere med BPA – på trods af lovteksten.

 

LOBPA dokumenterede samme år over for det kommunale tilsyn, Statsforvaltningen, at Aarhus Kommune shoppede overenskomster med det resultat at lønelementerne blev holdt kunstigt lave. Den praksis er ikke i orden, har Statsforvaltningen endelig konkluderet. Kommunen skal følge lovteksten og skal vælge én overenskomst for en sammenlignelig faggruppe og udmåle samtlige lønelementer derfra.

 

Statsforvaltningen udtalte sig først til fordel for Aarhus Kommune – men på et grundlag, som LOBPA i 2014 kunne dokumentere var forkert. Derfor bad LOBPA tilsynet tage sagen op igen, og nu kan der ikke længere være tvivl: Hjælpere på BPA-området har ret til en løn, der er baseret på enten en overenskomst eller på én overenskomst for en sammenlignelig faggruppe.

 

Aarhus kommune har da også allerede meldt ud, at lovgivningen nok skal blive overholdt fremadrettet.

 

LOBPA har længe haft medlemmer i Aarhus og glæder sig over endelig at kunne tilbyde til Aarhus-borgere med BPA overdragelse af deres arbejdsgiveransvar.

 

 

Sagen kort

 

April 2010:

LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel for BPA-hjælpere, der efter LOBPAs opfattelse er ulovlig, idet den bygger på elementer fra forskellige og ikke relevante overenskomster.

 

Marts 2010:
Socialministeriet indskærper over for kommuner og regioner, at modeller som den i Aarhus Kommune er i strid med loven.

 

Juni 2010:
Aarhus Kommune forklarer, at loven overholdes inden for kommunens økonomiske rammer.

 

Oktober 2010:
Socialministeriet indskærper i en ny bekendtgørelse, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

 

Oktober 2010:
Kommunernes Landsforening skriver i et notat, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

 

November 2010:
Det Sociale Nævn afgør i en sag mod Sønderborg Kommune, at kommunen ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

 

April 2011:
På baggrund af en undtagelsesregel fra loven udtaler Statsforvaltningen sig til fordel for Aarhus Kommunes praksis.

 

Februar 2011:
Socialministeriet indskærper i en vejledning, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

 

November 2011:
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold skriver til alle kommuner, at de ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

 

Oktober 2014:
LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel og påpeger, at Statsforvaltningens vurdering i 2011 byggede på en undtagelsesregel, der ikke bør kunne anvendes i det konkrete tilfælde.

 

Januar 2015:
Aarhus Kommune fastholder lovligheden af sin model.

 

Februar 2015:
LOBPA forklarer Statsforvaltningen, hvorfor undtagelsesregelen er irrelevant.

 

Maj 2016:
LOBPA beder Folketingets Ombudsmand forholde sig til Statsforvaltningens lange sagsbehandlingstid samt til Aarhus Kommunes lønmodel for handicaphjælpere for borgere med BPA.

 

August 2016:
Statsforvaltningen afgør, at Aarhus Kommunes model med at basere lønelementer på flere forskellige overenskomster er ulovlig.

 

 

Se Statsforvaltningens afgørelse her.
Læs LOBPAs pressemeddelelse om sagen her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >