Altinget: Tiden er inde til en takstmodel for BPA

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Debatindlæg i Altinget:
Sammen med KL og FOA foreslår LOBPA og Handicapbranchen Danmark en takstmodel på BPA-området.

Af Thomas Adelskov, Torben Klitmøller Hollmann og Finn J. Løvenholdt Kemp
Formand, KL’s Socialudvalg, sektorformand, FOA og formand, Handicapbranchen Danmark og juridisk chef i LOBPA

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er velfærdssamfundet fra sin bedste side. Med ordningen får de godt 1.800 danskere, som har ressourcerne til og ønsket om at deltage i et aktivt liv mulighed for at deltage i fællesskabet – et fællesskab som ellers kan være mindre tilgængeligt på grund af omfattende fysisk handicap. Ved at kunne ansætte personlige handicaphjælpere til den daglige hjælp får det enkelte menneske mulighed for at være herre i eget liv. Desværre fungerer ordningen ikke optimalt i dag.

Administration står i vejen
Det kan være svært for borgeren at finde en virksomhed eller forening til at hjælpe med at administrere arbejdsgiveransvaret i BPA-ordningen. De nuværende regler betyder, at BPA er forbundet med stor administration i kommunerne, og den pressede økonomi i ordningen gør, at det bliver stadigt vanskeligere for virksomheder at være leverandør på området.
KL, FOA og Handicapbranchen Danmark er derfor glade for, at social- og indenrigsministeren har lovet at se på, hvordan BPA-ordningen kan komme til at fungere bedre til gavn for borgeren med et handicap. Vi mener, det er afgørende at reformere BPA-området til gavn for brugerne. Vi har også et fælles bud på, hvordan vi kan løse dele af problemerne på området.

Løsningen er en takstmodel
KL, FOA og Handicapbranchen Danmark foreslår, at der bliver indført en takstmodel for beregning af tilskud til en BPA-ordning. En takstmodel vil øge borgernes tryghed og retssikkerhed – takket være større gennemsigtighed og ensartethed på området. En takstmodel på et fornuftigt niveau vil også bidrage til at skabe et trygt arbejdsmarked for handicaphjælperne og gøre det lettere for virksomhederne på området. Sidst men ikke mindst vil en takstmodel gøre administrationen af ordningerne lettere for kommunerne.
En sådan takstmodel er en win-win for alle parter.

Se hele debatindlægget her:
https://www.altinget.dk/social/artikel/kl-foa-og-handicapbranchen-danmark-tiden-er-inde-til-en-takstmodel-for-bpa

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >