Andre ordninger

LOBPA er en demokratisk, borgerstyret, not-for-profit organisation, der er etableret og styret af borgere, der har et handicap. Vi bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen, dvs. retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.
Vi varetager – udover BPA – også administrationen af en række andre hjælper- og ledsagerordninger for børn og voksne.
I LOBPA arbejder vi på at skabe sammenhængende løsninger, hvor flere bevillinger bliver kombineret til en helhedsorienteret indsats.

 

Nøgleordene er sammenhæng og helhedsorientering

LOBPA håndterer hjælper- og ledsagerordninger til gavn for borgere med en funktionsnedsættelse. Vi bistår med administrationen og varetager hele – eller dele af ordningen, alt efter hvad der er behov for.

Vi har særligt fokus på at få et samskabt samspil ift. forskellige bevillinger, hvis eks. en borger får kompenserende støtte fra flere forskellige forvaltninger og på tværs af paragraffer.

Formålet er at skabe løsninger, hvor borgerens kompetencer bringes vidst muligt i spil, således at borgeren og dennes familie selv er med til at skabe den bedst mulige hverdag. Principperne for LOBPAs grundlæggelse, Independent Living-filosofien, og tanken om det selvstændige liv er også centrale i LOBPAs indsats for andre borgere.

Vi kombinerer forskellige ydelser og støtterindsatser. Det væsentlige for os er målet for indsatsen ikke, hvilke paragraffer, som danner grundlaget for indsatsen – på baggrund af møde med borgeren, familien og kommunen tilrettelægger vi en indsats, som understøtter borgeren og sikrer den bedst mulige løsning med færrest muligt hjælpere og ledsagere.

 

Tre grundlæggende typer af indsats.

LOBPAs hjælper- og ledsagerordninger kan grundlæggende kategoriseres i tre typer;

  • Ledsagelse for enten børn eller voksne
  • Sammenhængende og helhedsorienterede løsninger for voksne
  • Sammenhængende og helhedsorienterede løsninger for børn og deres familier.

Derudover varetager vi en række administrative ydelser i forbindelse med hjælper- og ledsagerordninger. Disse ydelser tilbydes tillige til eks. handicap- og patientorganisationer, til bosteder eller andre organisationer.

Vil du vide mere

Kontakt LOBPAs sekretariat eller anvend kontaktformularen via siden Kontakt os.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >