Børn og unge

I LOBPA ved vi, at når ét eller flere børn i en familie har en funktionsnedsættelse, påvirker situationen hele familien. Derfor er det vigtigt, at alle relevante pårørende inddrages i arbejdet og indsatsen. LOBPA er jeres garanti for en helhedsorienteret og holistisk opgaveløsning med blik for både borgerens og familiens trivsel.
Hele familien indtænkes, når LOBPA støtter børn med handicap.

 

Én sammenhængende løsning for hele familien

LOBPA understøtter, at alle børn i familien – både her og nu og fremadrettet – har plads til at udvikle sig selvstændigt. Derfor er særligt samarbejdet med forældrene centralt. Vi ved, at inddragelse af forældre og andre relevante pårørende giver det bedste samarbejde – og derfor det bedste resultat for hele familien. Eksempelvis sker rekrutteringen i tæt samarbejde med den familie, som hjælperne vil være i kontakt med. Den tilgang sikrer, at vi sammensætter det helt rigtige hjælperteam for såvel barnet som resten af familien.


Mål og behandlingsplan

I LOBPA understøtter vi kommunens arbejde i forhold til at opnå de beskrevne mål. På baggrund af et tæt samarbejde med familien opnår vi viden og indsigt, så vi konstruktivt sikrer det tværfaglige arbejde omkring barnet. Resultatet er, at vi i fællesskab når de pædagogiske målsætninger.

 

Paragraffer

Det centrale for LOBPA er ikke, hvilke paragraffer indsatsen skal ydes efter – men hvad indsatsen er. Det er vores mål at sikre sammenhæng i løsninger – også selv om det er flere forskellige enheder, der står for hver deres del af bevillingen.

Det betyder også, at vi kan bistå med at løse dele af en opgave i samarbejde med kommunen og familien, såvel som vi kan stå for hele opgaven.

Er der flere i en familie, som modtager støtte, så kan vi også sikre tværgående sammenhæng i hjælperteamsne, så der er færrest mulige, som børn og familie skal forholde sig til. Det skaber ro og tryghed for alle parter.

 

Dokumentation og rapportering

I LOBPA sammensætter vi den løsning, som er den rigtige for barnet, familien og kommunen. Vi kan sikrer 100 % dækningsgaranti, hvis det er ønsket af alle parter – vi kan også indgå i samarbejde med eks. hjemmeplejen, hvis det er den mest hensigtsmæssige løsning.

Vi rapporterer til sagsbehandleren efter aftale – og vi deltager gerne i evt. møder, hvor vores viden og indsigt kan anvendes ift. ordningen.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >