Administrativ og juridisk assistance

LOBPA har mange års erfaring i at føre regnskab af alle størrelser. Vi tilbyder denne ekspertise til både handicap- og patientforeninger, familieplejeforeninger, opholdssteder og institutioner. Med baggrund i vores juridiske kompetencer rådgiver vi samme organisationer om personalejuridiske forhold.  
LOBPA sørger for jeres lønadministration og regnskab, så I kan koncentrere jer om netop jeres kerneydelse.

 

Lønadministration

LOBPA varetager lønadministration for handicap- og patientforeninger, familieplejeforeninger, opholdssteder og institutioner. Vi gør det agilt og professionelt med diskression og omfattende indsigt; et samarbejde forudsætter blot adgang til bank og eventuelt til lønsystem.

I forbindelse med lønadministrationen foretager LOBPA alle lovpligtige indbetalinger af pension, A-skat, ATP og AUD m.m.

Når I lader LOBPA varetage jeres lønadministration, får I tilknyttet jeres egen lønkonsulent og et engageret lønteam som bl.a. varetager:

 • Lønkørsler
 • Indberetning af oprettelser, ændringer, fratrædelser m.v. i lønsystemet
 • Beregning af feriepenge og afregning til FerieKonto
 • Kontrol af fraværs- og ferieoplysninger
 • Kontrol af ansættelsesbreve
 • Kontrol af tillæg og løndata
 • Forståelse og fortolkning af regler om barsel og ferie
 • Rådgivning i forbindelse med spørgsmål om sygdom, fleksjob m.v.
 • Udover det, der er omfattet af administrationsydelsen, indhenter LOBPA p.t. refusioner (sygedagpengerefusioner, barselsrefusion, fleksjob m.v.).

Vi aftaler en pris ud fra opgavens omfang.

Ekstra ydelser

LOBPA tilbyder desuden bistand inden for bl.a.:

 • budgetopfølgning – månedlig
 • ansættelseskontrakter
 • betaling af regninger – til tiden
 • fakturering
 • debitoropfølgning
 • bogføring
 • klargøring af revisionsmateriale
 • økonomisk sparring

Vi arbejder per timeløn og leverer altid et realistisk overslag for tidsforbruget, inden vi går i gang med en opgave.

Personalejuridisk assistance og HR-opfølgning

Vi tilbyder bl.a.

 • Medarbejderadministration – få et sundhedstjek af HR-forholdene
 • Personalepolitik, personalehåndbog og andre personaleforhold – få hjælp til personalepolitik og personalehåndbog
 • Strukturerede samtaler med medarbejdere – få hjælp til samtaler med medarbejderne
 • Restruktureringer og afskedigelser – få rådgivning om ophør af ansættelsesforhold
 • Lej en personalechef – ad hoc eller efter fast aftale, hvor personalechefen kommer efter nærmere aftale
 • Klippekort og rådgivning – herunder klippekortsordning til LOBPA’s rådgivning om HR-forhold og adgang til LOBPA’s rådgivning om de bløde HR-forhold
 • Enkeltstående opgaver efter nærmere aftale eller andet juridisk samarbejde

Ring til os og få en snak om dine specifikke behov.

Særligt ift. administration af BPA-ordninger og andre hjælperordninger

Administration af BPA-ordninger og andre hjælperordninger sker via kundeaftale, hvor LOBPA varetager arbejdsgiveransvaret.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >