Ankestyrelsen underkendt i sag om merudgifter

Ankestyrelsen underkendt i sag om merudgifter

Byretten i Odense har underkendt Ankestyrelsen i en sag om, hvor indgribende et handicap skal være for, at borgere med handicap er berettiget til dækning af merudgifter. Dommen kan få stor betydning for borgere med BPA.

 

Sagen handler om, hvorvidt en borger er omfattet af personkredsen i servicelovens § 100 – og dermed også om, hvorvidt hans handicap var tilstrækkeligt indgribende i tilværelsen til, at han kan få dækket sine merudgifter efter servicelovens § 100.

 

Ankestyrelsen har tidligere afgjort, at borgeren ikke omfattes af paragraffen, men den vurdering har byretten i Odense nu underkendt. Dermed understreger byretten, at merudgifter skal dækkes ud fra en helhedsvurdering af personen og ikke ud fra isolerede betragtninger af de enkelte hjælpeforanstaltninger og hvor indgribende funktionsnedsættelsen er.

Byrettens dom belyser den forskellige tilgang, som domstolene og Ankestyrelsen har til, hvornår et handicap er tilpas indgribende i forhold til borgerens hverdag.

 

Læs mere om sagen her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >