Din frihed er vores fokus

LOBPA varetager det administrative, økonomiske og juridiske arbejdsgiveransvar for mennesker med borgerstyret personlig assistance (BPA), og LOBPA organiserer og mobiliserer den interessepolitiske indsats for BPA-ordningens kvalitet og beståen. 

Det frie valg og et selvstændigt liv

LOBPAs værdimæssige fundament er tankerne bag independent living-bevægelsen; det frie valg og et selvstændigt liv. Med borgerstyret personlig assistance kan man leve et så selvstændigt liv som muligt, fordi man selv leder sine hjælpere, og fordi deres arbejde følger én, der hvor man behøver den. En hverdag med BPA er dog også krævende, for som arbejdsgiver skal man selv forvalte sin bevillings samlede økonomi samt al jura og administration omkring blandt andet arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse samt ferie, pension og sygdom.

Overdrager du dit arbejdsgiveransvar til LOBPA, forbliver du selv arbejdsleder og har derfor den fulde planlægnings- og instruktionsret – mens LOBPA påtager sig det juridiske, økonomiske og administrative ansvar for din BPA-ordning. Som kunde i LOBPA får du dit eget team af kyndige og empatiske konsulenter med årelang erfaring inden for alle aspekter af BPA.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >