48-timers kontrakter

BPA-handicaphjælperoverenskomsten giver mulighed for at indgå frivillige aftaler på op til 48 timers arbejde per uge. LOBPA hjælper gerne kunder med at udfærdige ansættelsesaftaler på 48-timer.

 

Hos LOBPA kan du og din hjælper få hjælp til at indgå en ansættelseskontrakt på op til 48 timer per uge. Hjælperen kan dermed arbejde op til 48 timer per uge og må have 48 timer per uge over en 4-måneders periode. Der kan arbejdes én 48-timers vagt per måned.

Aftalen skal være frivillig, hvilket betyder, at ansættelsen ikke må være betinget af mere end 37-timers ansættelse. Der kan opnås løn under sygdom for maksimalt 37 timer per uge.

LOBPA udfærdiger gerne aftalen, som du og din hjælper blot skal underskrive. Kontakt blot din HR-medarbejder i LOBPA..

BPA-handicaphjælperoverenskomsten giver ud over en 48-timers vagt pr. måned mulighed for 24-timers vagter. Som arbejdsleder kan du aftale i gennemsnit to 24-timers vagter per uge med din hjælper.

Som arbejdsleder bør du være opmærksom på, at dit hjælperteam kan blive mindre fleksibelt (i forhold til ferie- og sygdomsafløsning), hvis dine hjælpere generelt arbejder mere end 37 timer per uge, da det kan påvirke deres mulighed for at tage ekstravagter.

 

Du kan læse mere om muligheden for 48-timers vagter i BPA-handicaphjælperoverenskomstens protokollat 8.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >