Arbejdslederuddannelse

LOBPA er netop nu ved at gennemføre 3. hold af Danmarks seriøse arbejdslederuddannelse med BPA-borgere fra hele landet og i samarbejde med en af landets største uddannelsesinstitutioner: Niels Brock.
Deltagerne fra første hold nævner bl.a. om Arbejdslederuddannelsen:

”Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg mere velovervejet ansætter til mit team, for nu ved jeg mere om forskelligheder og typer.”

”Det mest spændende har været at lytte til erfaringerne fra andre deltagere, der har haft BPA i mange år. Det har været meget givende at reflektere og finde ud af, at man ikke var alene i det her.”

”Jeg er blevet mere bevidst om mig selv og min rolle. Det er rigtig, rigtig dejlig, at I tilbyder dette kursus.”

Vil du være med?

Arbejdslederuddannelsen udbydes af LOBPA i samarbejde med Niels Brock og løber over 6 mødedage. Undervisningen er tilrettelagt og varetages af Niels Brock og af LOBPAs kyndige eksperter inden for HR, jura og arbejdslederrollen. Arbejdslederuddannelsen kan udelukkende søges af LOBPAs kunder og medlemmer, hvor kunder har fortrinsret. LOBPA trækker lod om pladserne og giver deltagerne direkte besked per email.

 

Ansøgningsfrist for hold 3: 28. februar 2017 klokken 12 middag.

 

Uddannelsesplan

Der oprettes ét hold med max 18 deltagere. Deltagere forventes at deltage i hele forløbet. Deltagere, der gennemfører forløbet, modtager et uddannelsesbevis.

Holdet mødes fra klokken 10 til 16.

Fra klokken 12 til 13 byder LOBPA på frokost til deltagere og hjælpere. Der vil endvidere være morgenbrød fra kl. 09.15, og senere serveres eftermiddagskaffe og kage.

30. marts Modul 1: Introduktion til ledelse Deltageren bliver bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning samt om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere.

 

Modul 2: Situationsbestemt ledelse Deltageren kan efter kurset anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt; herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejder.

20. april Modul 3: HR og ansættelsesret Deltageren får kendskab til ansættelsesretlige regler i forhold til rekruttering, ansættelse, arbejdsmiljø, forskelsbehandling og afskedigelse. Vi gennemgår de mest relevante og aktuelle situationer før og under en ansættelse samt forskelige udfordringer i forbindelse med opsigelser.
4. maj  Modul 4: Kommunikation som ledelsesværktøj Deltageren bliver bevidst om kommunikations betydning for egen lederrolle og lærer aktivt at bruge forskellige kommunikationsformer og

-redskaber i dialogen med sine medarbejdere.

18. maj  Modul 5: Motivation, engagement samt mødeledelse

Deltageren lærer at skabe trivsel samt øge effektivitet og produktivitet gennem kendskab til forskellige faktorer, der understøtter motivation og engagement hos medarbejderne.

1. juni  Modul 6: Arbejdslederrollen Deltageren får kendskab til reglerne, der gælder i det daglige, så livet kan leves på egne præmisser, samtidig med at lovgivning overholdes. Deltagerne bliver introduceret til værktøjer og materialer til blandt andet daglig ledelse og APV.
15. juni Modul 7: Konflikthåndtering Deltageren opnår kendskab til konfliktårsager og -reaktioner og lærer at afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Endvidere kan deltageren efter kurset gennemføre udfordrende samtaler, der ellers kunne rumme konfliktpotentiale.

 

Modul 8: Vanskelige samtaler Deltageren får kendskab til at afholde og lede forskellige typer møder og kan med blik for mødets formål og indhold sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.

 

Lokalet er åbent for deltagerne fra klokken 9 til 16.30. Der vil være separat lokale til hjælperne.

Har du spørgsmål eller kommentarer? Tøv ikke med at ringe eller emaile til LOBPAs medlemskonsulent, Jesper Mathiesen, tlf. 30 43 04 80 eller jm@lobpa.dk

Kunder, hvis arbejdsgiveransvar varetages af LOBPA, kan modtage refusion for broafgift samt kørsel (1 kr. per km.).

Klik her for at tilmelde dig

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >