Ledsagelse i din BPA-ordning

Har du en BPA-ordning efter § 95, så har du ofte også adgang til ledsagelse efter § 97. I LOBPA kan du kombinere de to ordninger, så dine hjælpere også bliver dine ledsagere. 
Det giver den maksimale indflydelse på eget liv. 
Når du kombinerer din BPA-ordning med en ledsagerordning får du øget mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for eget liv.

 

Hvad er ledsagerordningen?

En ledsagerordning (Servicelovens § 97) er et ekstra tilbud til personer med funktionsnedsættelse. Formålet er, at du får mulighed for at have et mere selvstændigt liv ved, at du kan få hjælp til at komme uden for hjemmets fire vægge. Selve ordningen kan ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Derfor kombineres støtte efter § 95 ofte med støtte efter § 97.

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at “gemme” de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Som borger har du ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem. Hvis du kombinerer din BPA-ordning med en ledsagerordning, skal der således være ansat ikke-nærtstående i dit hjælperteam.

 

Paragraffen

§97

 

Sådan gør du

Hvis du ønsker det, så vil LOBPA indgå dialog med din kommune om at kombinere din BPA-ordning med din ledsagerordning.

I langt de fleste kommuner synes de, at det er en god ide, hvis dit hjælperteam også fungerer som dit ledsagerteam.

Kontakt din konsulent for yderligere informationer – eller udfyld formularen her på siden.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >