Ferie

 

Dine hjælpere har ret til ferie. Det er dit ansvar som BPA-arbejdsleder at planlægge ferie og varsle dine hjælpere i overensstemmelse med de lovbestemte tidsfrister. I LOBPA kan du altid få gode råd og vejledning.

 

Start ferieplanlægningen i god tid

…og husk, at det er dig, der bestemmer, hvornår dine hjælpere kan holde ferie.

Det er en god idé at starte vagt- og dermed ferieplanlægningen i god tid, så du sikres tilstrækkelig bemanding, mens dine hjælpere får mulighed for at få deres ønskede ferieperiode. Når du selv skal på ferie, har du brug for at vide, hvem der kan komme med som hjælper. Måske foretrækker du én hjælper frem for en anden. Måske ved du allerede, at du ikke har brug for dine hjælpere i en bestemt periode f.eks. om sommeren. I så fald skal du nå at varsle hjælperne i god tid. Jo før, du gør dig de overvejelser og får talt med hjælperne, des bedre.

 

Ifølge ferieloven skal du varsle dine hjælperes hovedferie 3 måneder i forvejen. Hovedferien ligger i perioden den 1. maj til 30. september, og i den periode har dine hjælpere krav på 3 ugers sammenhængende ferie.

 

Retningslinjer for ferien

Har du brug for at have dine hjælperne med på ferie, er det en god idé at være tydelig omkring retningslinjer og honorering, inden I tager afsted. God ledelse er, at du melder klart ud om dine planer, behov og forventninger.

 

Hvis du brug for en ekstrabevilling fra kommunen til yderligere hjælpertimer, skal du søge hos kommunen to måneder før din forventede ferie, og hjælpen skal være bevilget, før du kan rejse. Varer din ferie mere end 72 timer, skal du huske at spørge din hjælper, om han/hun har mulighed for at arbejde mere end 72 timer.

 

Rejseforsikring

Har du en bevilling under § 96, kan du rejse til udlandet. Din hjælper skal selv huske at søge social sikring. Læs mere om social sikring her. Hvis du som arbejdsleder er kunde i LOBPA, er din hjælper automatisk dækket af vores rejseforsikring, som også dækker i udlandet. Når du rejser som privatperson, skal du selv sørge for egen rejseforsikring.

 

Din hjælpers ferie

Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april. Hjælpere har krav på 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferien, der løber fra 1. maj til 30. september, og de skal varsle deres ønskede ferieperiode til dig mindst tre måneder før ønsket feriestart. Restferie skal varsles 1 måned før feriestart. I god tid før ferieåret slutter, er det en god idé at minde hjælperne om at få afviklet eventuel restferie – jo før I aftaler hjælpernes ferie, des bedre vagtplanlægning for dig.

Hjælpere kan finde information om feriekort og feriepenge her.

 

Den nye ferielov – bevar roen

De nye ferieregler træder først i kraft den 1. september 2020. Der er altså ikke udfordringer i nærmeste fremtid. Man holder forskudt ferie (som man plejer) – altså ferien optjent i 2018 holdes i perioden 1. maj 2019 frem til (og med) 30. april 2020.
Læs mere her.

Råd og vejledning omkring ferieplanlægning er jævnfør bekendtgørelsen en kommunal forpligtelse.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >