LOBPA forsikrer dine hjælpere

Når du er kunde i LOBPA, er dine hjælpere omfattende forsikret på arbejdet. 
LOBPA sikrer den bedste dækning til dig og dine hjælpere, hvis uheldet er ude.

Disse forsikringer har du som kunde i LOBPA

Erhvervsansvarsforsikring*

(dækker skader, som hjælperen forvolder)

Erhvervsansvarsforsikring er hos Købstædernes Forsikring. Der er ingen selvrisiko. For at lette din administration, skal du som arbejdsleder alene anmelde ansvarsskader et sted, nemlig hos Dennis Loumann, RTM på dl@rtm.dk eller telefon: 88 18 24 21.

 

Arbejdsskadeforsikring*

(er lovpligtig og dækker skader, som hjælpere pådrager sig ifm. arbejde)

Din arbejdsskadeforsikring gennem LOBPA er tegnet hos DANSK ARBEJDSSKADE, og skal anmeldes til EASY. Du skal oplyse (afkrydse)  at Baltic / Sampo International Insurance er LOBPAs forsikringsselskab. Som hjælper skal du selv anmelde arbejdsskader. Dette forgik indtil juni 2017 via en blanket, der skulle printes, udfyldes og indleveres. Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har lukket for papirblanket-løsningen, men du skal selv stadig anmelde skaden.

 

Evt. brilleskader skal anmeldes direkte:

Balticfinance
Arbejdsskadeteamet
Postbox 302
6330 Padborg
E: AES@balticfinance.com
T: +45 70250108

Anvend denne blanket.

 

Sådan kan du som medarbejder selv anmelde en arbejdsskade:

Du skal blot følge vejledningen og udfylde felterne.

Vær opmærksom på, at du når du skal udfylde ”ansættelsesforhold” (under nr. 3), skal skrive ” 1014914834: LOBPA, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup” (cifrene er p-nr.).

LOBPA skal orienteres om, at du har anmeldt en arbejdsskade, uheldsforløbet og hvilken skade du fik.

 

Rejseforsikring

(Gælder ikke for §95-ordninger)

Rejseskadeforsikringen er hos Europæiske Rejseforsikring. Det er en tillægsforsikring, så dine hjælpere også er dækket i forhold til eksempelvis ulykker i deres fritid under arbejdende ferieophold samt en syge/retshjælpsforsikring, der blandt andet dækker behandling, hjemtransport og udsendelse af en erstatningshjælper, hvis uheldet er ude, mens en hjælper kommer til skade på din ferie som arbejdsleder.

Anmeldelse sker via Europæiske hjemmeside: Anmeldelse skade. (Policenr.: 008-317.585)

Husk at tjekke, om du har en rejseforsikring, der dækker dig selv. Som arbejdsleder er du ikke dækket af LOBPAs forsikring.

 

Du finder de fuldstændige forsikringsbetingelser for alle 3 forsikringer på Kundeweb; under Dokumentarkiv i mappen ”Fokusliste dokumenter”.

 

*Angående erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikring

Har du netop overdraget dit arbejdsgiveransvar til LOBPA, kan der være en opsigelsesperiode i dit tidligere forsikringsselskab, hvorfor du skal melde eventuelle skader dér. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte LOBPA via info@lobpa.dk eller telefon 70 12 30 12.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >