Juridisk rådgivning

Som kunde og dermed arbejdsleder i LOBPA får du Danmarks formentlig stærkeste personale juridiske rådgivning om BPA. 
LOBPAs kunder opnår solid personale juridisk rådgivning.

 

Stærke faglige kompetencer med Dansk Erhverv i ryggen

Som BPA-arbejdsleder vil du altid skulle forholde dig til personalejuridiske forhold – uanset om du har overdraget arbejdsgiveransvaret eller varetager det selv.

Fungerer samarbejdet med en hjælper ikke optimalt, skal der under alle omstændigheder være dokumentation for problemstillingerne og en eventuel opsigelse skal altid være saglig. Det kan du læse mere om på LOPBAs side om BPA-ansættelsesret.

Som kunde i LOBPA får du Danmarks stærkeste juridiske BPA-rådgivning. LOBPA er nemlig landets eneste landsdækkende medlems- og interesseorganisation for BPA, og med rødder i handicaporganisationerne har vi en unik indsigt i og erfaring med samarbejdet mellem arbejdsledere og hjælpere. LOBPA er den danske forening, som ubetinget administrerer flest BPA-ordninger i Danmark. Vores team af konsulenter har årelang og solid erfaring inden for ledelse, BPA-området og personalejuridiske problemstillinger, og de er løbende på personalejuridisk efteruddannelse ved Dansk Erhverv, som LOBPA er medlem af.

 

Medlemskab af Dansk Erhverv betyder tryghed for dig

Via sit medlemskab i Dansk Erhverv opnår LOBPA adgang til rådgivning og vejledning fra mere end 40 advokater og jurister med ekspertise inden for ansættelsesret, arbejdsmiljø og andre relevante forhold inden for BPA-området. Via kontinuerlig adgang til den mest aktuelle praksis sikrer LOBPA solid rådgivning og bistand til dig som kunde. Gennem Dansk Erhverv er LOBPA desuden medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, hvilket sikrer LOBPA opbakning i og støtte til at føre retssager og fagretlige sager, hvis der opstår alvorlige uenigheder mellem dig og din hjælper.

Uanset om du varetager dit eget arbejdsgiveransvar, eller om du har overdraget det, eksisterer risikoen for uenigheder omkring hjælperes ansættelsesforhold. Hvis du er kunde i LOBPA, vil Dansk Erhverv føre eventuelle sager i enten Arbejdsretten eller i Civilretten – uden omkostninger for dig som kunde i LOBPA.

Via sine medlemskaber i Dansk Erhverv opnår LOBPA direkte indflydelse på BPA-overenskomsten, som dækker BPA-området. LOBPA har været med til at udvikle og forhandle overenskomsten, og vores juridiske eksperter bidrager løbende med rådgivning omkring overenskomsten, arbejdsmarkedsforhold og forhandlinger. Som kunde i LOBPA har du medbestemmelse over LOBPAs arbejde. På den årlige generalforsamling og via bestyrelsen kan du være med til at påvirke LOBPAs indflydelse på overenskomsten. I LOBPA har du på alle måder indflydelse på BPA – nu og i fremtiden.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >