LOBPA som arbejdsgiver

Som arbejdsleder i LOBPA får du mere frihed til det, du helst vil bruge dit liv på. Når du overdrager dit arbejdsgiveransvar til LOBPA, varetager vi det økonomise, juridiske og administrative ansvar for din BPA-ordning, og dine handicaphjælpere bliver formelt ansat i LOBPA.
Når LOBPA varetager dit arbejdsgiveransvar, kan du koncentrere dig om at være arbejdsleder. Med LOBPA som formel arbejdsgiver er der styr på alt, og du skal aldrig frygte eksempelvis et sagsanlæg over en fejlagtig fyring eller erstatning for manglende indbetalinger til ferie, barsel og pension.

LOBPA løfter ansvaret

Når du overdrager dit arbejdsgiveransvar til LOBPA, skal du ikke længere beskæftige dig med:

  • Ansættelseskontrakter og straffeattester
  • Beregning og udbetaling af løn til dine hjælpere
  • Indbetaling af pension
  • Forsikringer på dine hjælpere
  • Administration af ferie, sygdom og barsel
  • Fohandling af overenskomst
  • Ledsagekort

 

Dine handicaphjælpere bliver ansat under en landsdækkende overenskomst for handicaphjælpere på BPA-området. Overenskomsten er blevet til med LOBPA som rådgiver ved forhandlingsbordet, og den tager højde for, at faget som handicaphjælper er et meget varieret arbejde, der ikke alene består i pleje og omsorg, men også i service.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >