Straffe- og børneattest på dine hjælpere

Når du overdrager arbejdsgiveransvaret til LOBPA, indhenter vi straffe- og børneattest på dine handicaphjælpere.
LOBPA indhenter straffe- og børneattester på alle hjælpere ansat i LOBPA.

Tryghed i samarbejdet

Når LOBPA modtager din hjælpers oplysningsskema, beder vi om lov til at indhente straffe- og børneattester. Din hjælper modtager derfor på e-boks en anmodning fra Politiet om, at LOBPA indhenter attester; den skal vedkommende bekræfte.

Er der forhold på straffeattesten, orienterer vi dig med det samme. Dermed er det op til dig som arbejdsleder at vurdere, om forholdet påvirker din lyst til at ansætte vedkommende i dit hjælperteam.

Det er i LOBPA ikke muligt at ansætte medarbejdere, som har forhold på deres børneattest.

 

Fakta om straffe- og børneattester

En straffeattest for privatpersoner oplyser, om vedkommende har domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for lovovertrædelser. Straffeattesten går to til fem år tilbage regnet fra f.eks. bødens betaling, dommen eller løsladelsen.

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år samt om visse overtrædelser af terrorlovgivningen. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.

 

Afløserlisten og din dispensation.

Hvis du som arbejdsleder giver dispensation til ansættelse på trods af endnu aktuelle forhold på en hjælpers straffeattest, gælder den dispensation alene ift. dig som arbejdsleder. Vedkommende hjælper kan ikke tilknyttes LOBPAs afløserliste.

LOBPA ansætter ikke handicaphjælpere med forhold på børneattesten.

Du er som arbejdsleder og kunde i LOBPA sikker på, at afløsere i LOBPA ikke havde forhold på deres børne- eller straffeattest, da de blev ansat i LOBPA.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >