Vikardækning

Hvis en af dine hjælpere melder sig syg, og du ikke kan få dækket vagten blandt dit eget hjælperteam, er der to muligheder for assistance.

1) LOBPAs afløserliste.
– Som den største arbejdsgiver inden for BPA har LOBPA et stort netværk af handicaphjælpere, og der er næsten altid en, som har lyst til at tage en ekstra vagt.

2) Vikardækning
– Som forudsætter muligheden for ekstern vikardækning i din kommune og bevilling.

 

colourbox1056557
Kommunerne har forsyningspligten. Dvs. det er kommunens ansvar at sikre vikarer i en BPA-ordning. I LOBPA bistår vi dig, når din bevilling giver dig ret vikarbureau. Alternativt kan du trække på vores afløserliste.

 

Kun din kommune kan garantere vikardækning

Kommunerne har altid forsyningspligten i forhold til at sikre borgere med BPA vikardækning. Det indebærer blandt andet adgang til eksterne vikarer eller andre løsninger i tilfælde af en situation, som ikke kan dækkes i borgerens eget hjælperteam. Den præcise løsning afhænger derfor af pågældende kommune og arbejdslederens konkrete bevilling. LOBPA arbejder ihærdigt på at få alle kommuner til at overholde denne forpligtelse. Vi har blandt andet rejst sagen på Christiansborg og er i løbende dialog på både politisk og sagsbehandler niveau i kommunerne.

I LOBPA ved vi. at det kan være svært at få kommunen til at leve op til deres forsyningsforpligtelse. Derfor har vi udviklet en afløserliste i LOBPA. Her kan handicaphjælpere, der arbejder for en kunde i LOBPA, tilmelde sig for at få tilbudt ekstra vagter hos andre borgere med BPA. Som arbejdsleder og kunde i LOBPA kan afløserlisten ofte blive løsningen på pludselige sygemeldinger, der ikke kan dække ind af dit eget team.

Tillader din kommune og din bevilling brugen af et eksternt vikarbureau, så har du naturligvis mulighed for vikardækning. Er du respiratorbruger skal du sikre, at dine vikarer har de rette certifikater.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte din konsulent, hvis du har spørgsmål til din bevilling eller dine muligheder.

 

Mere om afløserlisten

Et af LOBPAs grundlæggende principper er solidaritet. Vi mener, at vi skal hjælpe hinanden. Derfor får du, hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til LOBPA, adgang til afløserlisten. Afløserlisten er en liste med opdaterede oplysninger på hjælpere ansat i LOBPA, som gerne vil have nogle ekstra timer.

Når behovet opstår, kan du via afløserlisten kontakte potentielle hjælpere. Herefter aftaler I samme de nærmere detaljer omkring den pågældende vagt. Dermed får du adgang til et af landets mest omfattende assistancekartoteker.

Da det er en solidarisk ordning forudsætter adgang til listen, at du tillader, at dine hjælpere også er til rådighed for andre, når de har brug for det.

LOBPAs afløserliste tilgås via dit personlige Kundeweb.

Hvis du har spørgsmål til afløserlisten, og hvordan du eller dine hjælpere bliver tilmeldt, kan du kontakte din konsulent.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >