Betingelser

Almindelige betingelser for brug af LOBPAs hjemmesider.

Denne hjemmeside stilles til rådighed af LOBPA. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på 70 12 30 12 eller info@lobpa.dk.

Du er velkommen til at benytte dig af www.lobpa.dk (“hjemmesiden”) på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Betingelser for brug

Disse Betingelser for brug – “Betingelserne” – som ændres fra tid til anden af LOBPA – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

Indhold

LOBPA bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. LOBPA har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. LOBPA garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. LOBPA fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

LOBPA bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men LOBPA kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder

Alle varemærker og logoer på siden tilhører LOBPA og må ikke misbruges.

Links til andre hjemmesider

LOBPA anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. LOBPA foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og LOBPA påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at LOBPA godkender eller anbefaler disse. LOBPA forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >