Medlemsskab for alle

LOBPA er Danmarks eneste, landsdækkende medlems- og interesseorganisation for BPA.

Sammen er vi stærkere

Som forening arbejder LOBPA for, at borgere med BPA skal have et så selvstændigt liv som muligt. Vi arbejder for fair adgang til ordningen og for det frie valg.

Vi tror på Independent Living, og derfor er LOBPAs medlemsorganisation et sted, hvor alle med BPA og hjælperordninger er velkommen og kan søge indflydelse via generalforsamlingen og bestyrelse samt hyggeligt samvær og sparring på arbejdslederrollen via netværk, uddannelse, temadage, udflugter og workshops.

LOBPA er medlem af ENIL (European Network on Independent Living) og søger både på nationalt og europæisk niveau at sikre kvaliteten i verdens bedste hjælperordning. Derfor arbejder sekretariatet tæt sammen med politikere, embedsmænd og pressen på alle niveauer.

Bliv medlem for kun 100,- pr. år.

 

Vil du være med?

Udfyld indmeldelsesblanketten.

 

Vidste du at:

  • LOBPA er Danmarks eneste, landsdækkende interesseorganisation for personer med BPA.
  • LOBPA er brugerstyret, og en frivillig bestyrelse bestemmer LOBPAs retning.
  • LOBPA blev etableret i forbindelse med vedtagelsen af BPA i 2008.
  • LOBPA er not for profit, hvorfor overskud bruges på foreningen og personer med borgerstyret og personlig assistance.
  • LOBPA har medlemmer i næsten alle landets kommuner.
  • Du kan være medlem af LOBPA, selvom du selv eller en anden virksomhed varetager dit arbejdsgiveransvar.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >