Alt om BPA

BPA er et tilbud til voksne med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.
I BPA Videnscenter har vi i LOBPA samlet viden om BPA-ordningen til gavn for alle med BPA. Hvor det er vurderet relevant har vi medtaget informationer om § 97 Ledsagerordning i BPA Videnscenter, da mange borgere med BPA efter §95 ligeledes er tildelt ledsagelse efter §97.

 

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) sikrer, at borgere har mulighed for at leve et selvstændigt og sammenhængende liv, selvom de har brug for hjælpere.

 

BPA sikrer muligheden for et selvstændigt liv.

Med BPA får brugeren af ordningen mulighed for selv at organisere den hjælp, som han eller hun er afhængig af. Brugeren er arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne. Der er meget stor forskel på BPA-ordninger. Nogle brugere har et hjælpebehov få timer dagligt, hvor andre har hjælpebehov i alle døgnets timer. BPA gives i princippet som et kontant tilskud, der er beregnet ud fra det bevilgede timetal. Det bevilgede timetal beror på en konkret og individuel vurdering af hjælpebehovet. Kommunen bevilger BPA. Reglerne findes i §§ 95 og 96 i Serviceloven og betyder i hovedtræk:

• Brugeren kan overdrage arbejdsgiveransvaret til LOBPA, en privat leverandør eller en nærtstående, og blot have ansvar for den daglige ledelse.

• Brugeren kan have det fulde arbejdsgiveransvar og lade kommunen, eller en privat leverandør, varetage lønadministrationen.

• Brugeren kan have det fulde arbejdsgiveransvar og selv varetage hele administrationen af BPA-ordningen, beregne løn, indeholde skat osv.

Frem til 2009 hed BPA “hjælpeordningen”.

 

Hvad kan du finde viden om?

I BPA Videnscenter kan du finde oplysninger om love, regler, bekendtgørelser og samtidig finde svar på en række spørgsmål relateret til BPA-ordninger.

Vi har også samlet en række principafgørelser med relevans for BPA-området.

 

Mangler der noget?

Efterlyser du yderligere viden – eller har du forslag til oplysninger, om vi skal medtage i BPA Videnscenter, så skriv til kommunikation@lobpa.dk.

 

Vil du vide noget om retten til ledsagelse i din BPA-ordning.

Se evt. vores vejledning her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >