Andre principafgørelser

Det er ikke kun principafgørelser inden for §95, §96 og §97, som har relevans for BPA-området. Det kan også være afgørelser ift. §85, eller inden for Retssikkerhedsloven.
Her på siden samler vi udvalgte principafgørelser med relevans for BPA, andre hjælperordninger, ledsagelse og lign. Alt sammen for at sikre brede viden om rettigheder og muligheder. Vi har medtaget udvalgte § 97-afgørelser her på siden. Det væsentlige er at sikre borgere, videst mulig adgang til et selvstændigt liv. 
Her kan du finde principafgørelser fra Ankestyrelsen

Andre principafgørelser

Vi har medtaget de principafgørelser, som vi bliver bekendt med, og som vi vurderer har relevans for BPA-området – eller retten til det selvstændige liv generelt. Listen er der ikke nødvendigvis udtømmende.

Kender du til en principafgørelse, som du mener, bør indgå i BPA Videnscenter, så skriv til kommunikation@lobpa.dk.

 

§ 85 i Serviceloven

Servicelovens § 85 - Socialpædagogisk Støtte

 

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

 

Ankestyrelsens principafgørelse C-38-07 om personkreds - nedsat fysisk funktionsevne - hjælp, omsorg og støtte - ikke selvvalgte aktiviteter

 

§ 94 i Serviceloven

Servicelovens § 94 giver borger, der ikke er i BPA-målgruppen, adgang til at udpege og få ansat egne hjælpere via kommunen:

Servicelovens § 94 - Hjælperordning
Ankestyrelsens principafgørelse 53-15 om selvudpeget hjælper - godkendelse - værge - hjemmehjælp
Ankestyrelsens principafgørelse 76-15 om selvudpeget hjælp - ansøgningstidspunkt - godkendelsestidspunkt - naturalydelse - kontant tilskud

 

§ 97 i Serviceloven

Ledsagelse – i relation til andet end BPA. 

Ankestyrelsens principafgørelse C-8-06 om ledsagelse - integreret del af servicetilbud - botilbud - selvvalgte aktiviteter

 

§ 100 i Serviceloven

Servicelovens § 100 -Serviceloven - Dækning af nødvendige merudgifter
Ankestyrelsens principafgørelse 46-12 om merudgifter - nødvendig - bilforsikring - uheld - præmieforhøjelse

 

§ 102 i Serviceloven

Servicelovens § 102 - tilbud af behandlingsmæssig karakter udover § 85
Ankestyrelsens principafgørelse R-3-01 om opholdskommune - handlekommune - flyttesituation - hjælp til indretning af bolig

Anden lovgivning – eks. Retssikkerhedsloven

Ankestyrelsens principafgørelse R-4-07 om borgerinddragelse - berettiget forventning - garantiforskrift - ugyldighed
Ankestyrelsens principafgørelse R-3-01 om opholdskommune - handlekommune - flyttesituation - hjælp til indretning af bolig

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >