Ankestyrelsens principafgørelser (§§95-97)

Her kan du læse om principafgørelser for §§ 95 og 96. Du kan også læse, hvilken betydning en principafgørelse har.
Her kan du finde principafgørelser fra Ankestyrelsen

 

Principafgørelser – § 95

De fleste af afgørelserne omhandler Servicelovens §95, men enkelte afgørelser omhandler bestemmelser i Pensionsloven med relation til BPA (mærket P).

Afgørelser mærket med O eller C er fra før BPA-lovgivningen, men gælder fortsat. De relaterer enten til den tidligere Servicelov (§95 eller §76 stk. 2) eller Bistandsloven (§48 stk. 4).

Ankestyrelsens principafgørelse 94-16 om kontant tilskud - rådighedstimer - praktisk hjælp og personlig pleje
Ankestyrelsens principafgørelse 63-15 om kontant tilskud - hjælpere i hjemmet - overvågning - udmåling
Ankestyrelsens principafgørelse 113-12 om hjælpeordning - arbejdstid - tilskudsmodtager - nærtstående
Ankestyrelsens principafgørelse 160-12 om borgerstyret personlig assistance - tilskud - moms
Ankestyrelsens principafgørelse 161-12 om kontant tilskud til personlig hjælp - arbejdsleder - nærtstående - værge

Ankestyrelsens principafgørelse 178-12 om kontant tilskud - servicelovens § 95 - udlandsbekendtgørelse - ekstra omkostninger - særlige tilfælde
Ankestyrelsens principafgørelse 39-09 om hjemmeboende voksne børn - pasning af nærtstående i hjemmet - aflastning - afløsning
Ankestyrelsens principafgørelse P-21-05 om plejetillæg - døgndækning - kontant tilskud - hjælpeordning
Ankestyrelsens principafgørelse C-48-05 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet - hjemmehjælp - kontant tilskud til personlig hjælp - kommunal tilsynspligt
Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse
Ankestyrelsens principafgørelse C-54-01 om personlig og praktisk hjælp - valg af kontant tilskud - overførsel af hjælp - aflastning - kommunal boform.
Ankestyrelsens principafgørelse C-31-00 om tilskud til personlig og praktisk hjælp - hjælp pågældende selv antager - beregning - tillæg for forskudt tid og lørdag/søndag

 

Principafgørelser – § 96

De fleste af afgørelserne omhandler Servicelovens §96, men enkelte afgørelser omhandler bestemmelser i Pensionsloven med relation til BPA (mærket P).

Afgørelser mærket med O eller C er fra før BPA-lovgivningen, men gælder fortsat. De relaterer enten til den tidligere Servicelov (§96 eller §77) eller Bistandsloven (§48 stk. 4).

Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter
Ankestyrelsens principafgørelse 66-16 om borgerstyret personlig assistance - sektoransvar - behandling på sygehus - udmåling
Ankestyrelsens principafgørelse 98-16 om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn
Ankestyrelsens principafgørelse 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige ferieophold - ekstra omkostninger - rådighedstimer
Ankestyrelsens principafgørelse 98-16 om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn
Ankestyrelsens principafgørelse 76-14 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - betydelig nedsat funktionsevne - aktivitetsniveau
Ankestyrelsens principafgørelse 49-13 om borgerstyret personlig assistance - BPA-ordningen - prøvelsesadgang - udmåling - hjemmehjælp - rask ægtefælle
Ankestyrelsens principafgørelse 162-12 om borgerstyret personlig assistance - arbejdsleder - værge - nærtstående
Ankestyrelsens principafgørelse 110-11 om borgerstyret personlig assistance - udmåling - hjælpetimer
Ankestyrelsens principafgørelse 96-11 om borgerstyret personlig assistance - arbejdsleder
Ankestyrelsens principafgørelse 87-09 om udmåling - hjælpeordning - behovsvurdering
Ankestyrelsens principafgørelse 46-09 om hjælpeordning - kommunens vejledningsforpligtelse - nævnets kompetence - arbejdsgiver - opsigelse - uberettiget - bod
Ankestyrelsens principafgørelse C-9-07 om merudgifter til voksne - håndsrækninger - iværksættelse - tilbagevirkende kraft - hjælpeordning
Ankestyrelsens principafgørelse C-12-05 om handleplan - garantiforskrift - ugyldighed - hjælpeordning - standsning
Ankestyrelsens principafgørelse P-28-03 om plejetillæg - merudgifter efter serviceloven
Ankestyrelsens principafgørelse O-52-99 om personlig hjælper - ophold i eget hjem - bopæl sammen med forældre
Ankestyrelsens principafgørelse O-20-99 om arbejdstid - vilkår - hjemmel - arbejdsretlige regler - kommunens tilsynspligt - hjælpeordning

 

 

Principafgørelser – § 97

Særligt udvalgte principafgørelser ift. § 97.

Ankestyrelsens principafgørelse 74-10 om ledsageordning - personkreds - kommunikationshandicap
Ankestyrelsens principafgørelse C-43-00 om ledsageordning - færdes alene uden for hjemmet - betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - spastisk lammelse - primært kørestolsbruger - funktioner forbundet med aktiviteter uden for hjemmet

Du kan finde øvrige afgørelser om ledsagelse her.

 

Hvis du selv vil søge efter en afgørelse

Du kan søge blandt Ankestyrelsens principafgørelser her. Du kan også abonnere på afgørelserne her.

Afgørelserne omhandler personsager, som borgere har fået afgjort i et af de sociale nævn og som derefter er blevet indbragt for Ankestyrelsen, fordi borgeren eller kommunen mente, at sagen havde principiel eller generel betydning og nævnets afgørelse var forkert. Ankestyrelsen antager ikke alle sager, men vurderer i hvert enkelt tilfælde, om de mener sagen har den fornødne generelle eller principielle betydning.
Læs mere om principafgørelser her og i Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 (2010).

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >