LOBPA Sætter!

LOBPA gør det nemt at forstå de komplicerede regler på BPA-området. 
Som den største aktør inden for BPA-området har vi indgående indsigt og en unik viden. Den viden bruger vi til at vejlede alle med BPA. Det gør vi i udtalelser, hvor vi med juraen i ryggen sætter det på plads, hvad der er op og ned. Vi kalder det “LOBPA Sætter!”
Hvad er op og ned inden for BPA. LOBPA sætter reglerne i et klart lys.

 

Læs gældende LOBPA Sætter!

Har du ønsker til en LOBPA Sætter!, så skriv til os og vi vil undersøge sagen.

Arbejdsmiljøloven i dit private hjem med en BPA
 Mange hjælpere og arbejdsledere er glade for 24-timers vagter. MEN Arbejdsmiljøloven skal overholdes, og den rummer ikke umiddelbart mulighed for så lange vagter. Arbejdsledere, der overgiver sit arbejdsgiveransvar til LOBPA har dog mulighed for 24-timers-vagter, fordi LOBPA følger overenskomst for handicaphjælpere.
Læs mere om Arbejdsmiljøloven i dit private hjem med en BPA
§ 95, stk. 3 Når en nærtstående hjælper dig med BPA (§ 95, stk. 3) - sådan er 48 timers-reglen
48 timers-reglen gælder for alle lønmodtagere, dvs. også for nærtstående i samme husstand, hvis arbejdsgiver-ansvaret er overdraget til et firma eller en forening. Hvis arbejdsgiveransvaret varetages af en nærtstående i hus-standen, så har Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet slået fast, at 48 timers-reglen ikke gælder. Læs mere om: Når en nærtstående hjælper dig med BPA (§ 95 stk 3) – sådan er 48 timers-reglen.

Bemærk, at der er fremsat forslag i Folketinget, hvor nærtstående fremadrettet maksimalt må arbejde 48 timer om ugen i forening, hvis de varetager arbejdsgiveransvaret selv.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >