Kategoriarkiv: Nyheder

Ændrede retningslinjer for coronatest

Retningslinjerne for test for corona er blevet ændret fra og med den 3. april. Fra og med den 3. april kan man kontakte egen læge, som har mulighed for at henvise til et af landets covid-19 testcentre. Alternativt kan man kontakte LOBPA, som også kan bistå med at henvise til test ved at rette henvendelse… Læs mere

LOBPA debatterer i Altinget: Statsministeren stiller store krav til de svageste

DEBAT: Når de svageste skal være stærke, må ringen, samfundet slår om dem, være endnu stærkere. Handicapområdet venter på en strategi for, hvordan hjælpere, pårørende og frivillige kan bidrage til genåbningen efter coronakrisen, skriver konstitueret direktør i LOBPA på Altinget Social. Af Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp Formand for Handicapbranchen Danmark og konstitueret direktør i LOBPA Først… Læs mere

Coronatest af handicaphjælpere – de første erfaringer

Det lysner så småt med hensyn til test af handicaphjælpere. Tina, der har været ansat som handicaphjælper i over 10 år, blev en af de første, det lykkedes for tidligere i denne uge: ”Jeg har være syg nu i over to uger nu med hoste og feber og et svælg, der nærmest har været lukket… Læs mere

Handicaphjælpere bør testes udtaler LOBPA i Berlingske

Danmarks 10.000 handicaphjælpere bliver ikke testet for corona. De risikerer at udsætte svage borgere for covid-19 fortæller Handicapbranchen Danmark og LOBPA til Berlingske den 30. marts.  I artiklen fortæller Jan Jakobsen, som er medlem af LOBPAs bestyrelse og BPA-arbejdsleder, om sin bekymring for at blive smittet af en af sine handicaphjælpere: “Fysisk kan jeg nærmest… Læs mere

Nyt om coronatest af handicaphjælpere

Handicaphjælpere betragtes af Sundhedsstyrelsen som sundhedspersonale, der varetager en kritisk funktion. Det giver i princippet handicaphjælperen mulighed for at blive testet ved mistanke om covid-19. Men rundt om i landet mangler der kapacitet til at teste, og hver enkelt test sker ud fra en prioritering. Som arbejdsgiver har vi i LOBPA netop fået mulighed for… Læs mere

Handicapbranchen Danmark: BPA-arbejdsledere er kommet i klemme under covid-19

Handicapbranchen Danmark bringer i dag denne historie om BPA-arbejdsledere, der er kommet i klemme under covid-19: Coronakrisen har bragt 1.800 borgere med indgribende handicap i klemme. Borgerne er afhængig af hjælp fra en handicaphjælper – ofte det meste af døgnet. De tilhører risikogruppen og har en BPA-hjælpeordning (Borgerstyret Personlig Assistance). Mange har nedsat immunfunktion eller… Læs mere

Orientering om værnemidler

Vi er i tæt dialog med KL om værnemidler – både de almindelige som handsker og håndsprit og de særlige værnemidler, der skal tages i brug, hvis vores kunder bliver smittet eller er under mistanke for at være smittet med coronavirus. Igår aftes den 24. marts vendte KL tilbage til LOBPA via Dansk Erhverv med… Læs mere

Opdateret orientering til kunder om corona

I LOBPA er vi fortsat i løbende dialog med Dansk Erhverv, KL og Sundhedsstyrelsen. Vi presser på for at skabe fokus om udfordringerne for vores kunder samt for hele vores branche. Ved at levere indsigt i BPA-området og vores kunders behov tror vi på, at vi kan skabe det rette grundlag for at træffe de… Læs mere

LOBPA og Handicapbranchen Danmark efterspørger hensigtserklæring fra KL

Igen i dag har LOBPA via brancheforeningen – Handicapbranchen Danmark – rettet henvendelse til KL. Vi efterspørger en hensigtserklæring fra KL i form af en opfordring til kommunerne om at udvise forståelse for den aktuelle krise og dække omkostninger til værnemidler samt vedgå forsyningspligten. Vi har endnu ikke modtaget svar, men det forventer vi at… Læs mere

Brev til LOBPAs kunder om corona

Kære kunde Mange spørgsmål melder sig i denne udfordrende tid, og vi tilstræber at være tilgængelig for dialogen med dig og andre kunder, når det er nødvendigt. Vi vil gerne følge med i de dilemmaer, du støder ind i, så vi kan tilpasse vores rådgivning i forhold til dem. Derfor vil vi gerne høre fra… Læs mere

Orientering om coronavirus

Denne side er senest opdateret den 1. oktober kl. 12.00 Vi anbefaler, at du løbende følger med på www.coronasmitte.dk, hvor al information om coronasmitte er samlet – samt på denne side. Please find information in English here. LOBPAs anvisninger til kunder og handicaphjælpere: LOBPAs sekretariat modtager mange henvendelser om, hvordan man som henholdsvis kunde og… Læs mere

Information about corona virus

We thank all our customers and disabled helps as we notice a great sense of responsibility and care among all of you. In the administration, we put all of our resources into supporting you. We carry on working even though Denmark is closing down. We recommend that you visit: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/in-english where you will find all relevant… Læs mere

OK for handicaphjælpere på BPA-ordninger

Der blev den 4. marts indgået en ny 3-årig aftale om løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere. Forhandlingsparterne var Dansk Erhverv og FOA – Handicapbranchen Danmark var forhandlingsudvalg i forhold til Dansk Erhvervs forhandlere. Den nye aftale, som gælder pr. 1. marts 2020 byder ikke på de store overraskelser. ”Der er primært tale om en overenskomst,… Læs mere

FOA skriver: Kommuner svigter borgere og handicaphjælpere i BPA-ordninger

  Af Thomas Enghausen, næstformand i FOA At være handicaphjælper er tit mere end et job. Mange udvikler et tæt bånd med den borger, de er handicaphjælper hos – bånd som strækker sig langt videre end det mellem arbejdsgiver og ansat. BPA-området er noget nær det mest komplicerede arbejdsmarked, vi har. Det er den enkelte… Læs mere

Seminar – tættere på den nye hovedlov

Godt 130 kommunale ledere og medarbejdere fra 44 kommuner samt kunder, medlemmer og andre interesserede kom tættere på den nye hovedlov, da LOBPA holdt seminar i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup og på VIA i Horsens i januar. Den nye hovedlov skal erstatte syv sektorlove og gå på tværs af velfærdsområderne. Det skal hjælpe borgere med… Læs mere

Vi debatterer i Altinget: Det offentligt-private samarbejde på handicapområdet er under pres

  Vores direktør Steen Pihl Sørensen, som også er formand for Handicapbranchen Danmark skyder året fra start med et debatindlæg: Handicapbranchen: Vi risikerer konkurser på handicapområdet Det offentligt-private samarbejde på handicapområdet er under pres. Vi risikerer konkurser, som for få år tilbage bredte sig på ældreområdet, skriver Handicapbranchen Danmarks formand. Handicapområdet skal løftes, skriver social-… Læs mere

Ud at rejse med BPA

Trekking i Nicaragua, studietur til Japan og med Tall Ship Races til Frederiksstad i Norge. Det hele blev muligt for Silas på 22 år og Sebastian på 18 år med BPA-ordningen og gode hjælpere i ryggen. For begge var det på Egmont Højskolen i gode venners lag, at rejseplanerne blev lagt. En sen aften til… Læs mere

Nyt kundestyret vikarsystem giver adgang til op mod 2.000 vikarer

Den 2. december lancerede vi vores nye vikarsystem, og vi håber, det vil gøre det endnu mere attraktivt at være kunde hos os. Som kunde i LOBPA har man nu adgang til op mod 2.000 vikarer i hele landet – og man kan selv booke sin vikar online, når behovet melder sig. LOBPAs nye vikarsystem… Læs mere

Handicapbranchen Danmark på Velfærdens Årsdag: Sæt borgeren i centrum

Handicapbranchen Danmark arbejder for, at virksomheder og foreninger på hele det brede handicapområde udvikler sig på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspartnere – og dermed også i fremtidens velfærdssamfund kan tilbyde borgere med handicap den bedst mulige hjælp. Det gjorde LOBPAs direktør og formand for Handicapbranchen Danmark Steen Pihl Sørensen klart… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Branchens bedste borgerstyrede vikarliste | Ekstraordinær generalforsamling | Kom med i biografen | Kom tæt på den nye hovedlov

I dette nyhedsbrev kan du blandt meget andet læse om det syvende hold af LOBPAs populære arbejdslederuddannelse, spændende nye udflugter og foredrag, den ekstraordinære generalforsamling og meget mere. God læselyst!   Kommende aktiviteter 20. nov.: Netværk Sydvest med juleafslutning – Bramming 5. dec.: Kom med LOBPA i biffen og se Jumanji – Aalborg 12. dec.:… Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling: LOBPA skal fortsat hedde LOBPA

Lørdag den 26. oktober 2019 holdt LOBPA ekstraordinær generalforsamling for at stemme om et navneskifte for vores forening. Bestyrelse og ansatte i LOBPA har i lang tid arbejdet på en plan for at udvikle LOBPAs profil, og det var navneskiftet en del af. På den ekstraordinære generalforsamling var det nye navn – Frit Liv –… Læs mere

Vi indgår sponsoraftale med Dansk Håndcykelklub

Vi har indgået en 3-årig sponsoraftale med Dansk Håndcykelklub – og vi glæder os til samarbejdet! Vores direktør Steen Pihl Sørensen sagde i forbindelse med indgåelsen af sponsoratet: ”Vi er enormt glade for at kunne bakke op om Dansk Håndcykelklub og på den måde bidrage til at skabe nogle gode rammer for handicapidrætten og i… Læs mere

Debatindlæg i Altinget: Lavt honorar udfordrer hjælp til borgerne

  Kommuner udmåler lavere end sammenlignelige offentlige overenskomster på handicapområdet. Det forhindrer virksomheder i at ville hjælpe borgerne. -Sådan skriver Steen Pihl Sørensen formand for Handicapbranchen Danmark og direktør i LOBPA i et debatindlæg i Altinget. Her debatterer han borgernes retssikkerhed på BPA-området : ”Det lovgivningsmæssige honorar til administrationen er mange steder presset så meget,… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Praksisundersøgelse | Sundhedsreform | Ny Jobtavle | Satsændringer

Ankestyrelsens praksisundersøgelse, der udkom sidst i februar, er nedslående læsning. Den afdækker, at der er fejl i sagsbehandlingen af cirka hver fjerde sag om BPA. Og ikke mindst bekræfter den tendensen, som LOBPA længe har advaret imod: udhulingen af administrationsbidraget, der gør det muligt for BPA-arbejdsledere at overdrage det juridiske, økonomiske og administrative ansvar i deres… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Øget sikkerhed i BPA | Forsyningspligt | Videoer, der gør glad

Den offentligt finansierede rådgivning til BPA-arbejdsledere, BPA-arbejdsgiver, er forlænget til og med 2019. Rådgivningen stod på Børne- og Socialministeriets liste over lukningstruede initiativer, men blev forlænget under forhandlingerne om satspuljemidlerne tidligere på måneden. Ved næste års forhandlinger om satspuljemidlerne for 2020 har satspuljepartierne aftalt at drøfte, om rådgivningsfunktionen kan gøres permanent.   Korte og livsbekræftende… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Kommunernes forsyningspligt | APV | Kontanthjælpsundersøgelse

I 2015 og 2016 gennemførte LOBPA et dialogprojekt om kommunernes forsyningspligt i forbindelse med vikardækning i BPA-ordninger. Som resultat erkendte eller bekræftede mange danske kommuner deres ansvar for at sikre, at ingen BPA-arbejdsleder efterlades uden hjælp. Over den kommende tid arbejder vi videre mod målet om at få samtlige kommuner til at efterleve forsyningspligten. Det… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Socialtilsynet godkender LOBPA med ros

  Med rosende ord har Socialtilsyn Hovedstaden knapt et år før deadline godkendt LOBPA til at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger.   LOBPA roses for driftssikkerhed, økonomi og kompetencer  I juni sidste år vedtog Folketinget, at alle virksomheder og foreninger, der fremover tilbyder at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger, skal godkendes af det sociale tilsyn. Allerede eksisterende… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Ingen lock-out | BPA-specifik APV | Hastebehandling i Ankestyrelsen

Følger du nyhederne, har du sikkert hørt tale om en muligt forestående strejke og lock-out. Udgangspunktet for en eventuel storkonflikt er, at handicapområdet er undtaget. Det gælder også BPA-området, der ikke direkte er en del af den offentlige sektor men alligevel er afhængig af det offentligt ansatte, administrative personale, som arbejder med blandt andet udbetaling… Læs mere

Mindeord for Ole Lauth

Ole Lauth tidl. forstander for Egmont Højskolen, er ikke mere. Da LOBPA i 2009 blev stiftet var han en af vores varmeste støtter.   Ole måtte opgive kampen mod kræften, som underligt nok ramte både ham og hans hustru Annie på samme tid. Symbolsk måske, at de også i denne fase af livet skulle følges… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Dit input søges | Arbejdslederuddannelse | ULOBA-rapport

I dette Nyt fra LOBPA kan du blandt andet læse om et par danske og internationale BPA-undersøgelser samt om politiske nyheder på området. Vi kan også lige nu og her løfte sløret for den næste omgang af Danmarks seriøse arbejdslederuddannelse: Holdet, som bliver LOBPAs femte, har opstart den 6. september og kommer til at foregå… Læs mere

Nyt fra LOBPA – Ny varslingsordning | 48-timers ansættelser | Status på 2017

Glædelig jul! I dette Nyt fra LOBPA ser vi blandt andet tilbage på et år med afgørende sejre for verdens bedste hjælperordning. LOBPA er Danmarks eneste, landsdækkende interesseorganisation for personer med BPA, og i år lykkedes det endelig at sikre overenskomstmæssige forhold på BPA-området i Aarhus Kommune. Det er også lykkedes at få næsten alle… Læs mere

Nyt fra LOBPA – LOBPA og Dansk Handicapservice går sammen om Samtænkt indsats

Til december bliver Dansk Handicapservice en del af LOBPA. Vi glæder os meget til at byde de mange, nye kunder velkommen og til samarbejdet med direktør Jan Espensen, som indtræder i LOBPAs ledergruppe. Men én stor nyhed skal ikke stå alene. LOBPA lancerer i dag Samtænkt indsats; en skræddersyet og sammenhængende hjælperløsning uanset bevillinger på tværs af… Læs mere

LOBPA og Dansk Handicapservice går sammen om Samtænkt indsats

Dansk Handicapservice bliver en del af Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA). Sammen lancerer de den personligt skræddersyede handicaphjælp; Samtænkt indsats.   Til december bliver Dansk Handicapservice en del af LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance). Sammenlægningen forankrer det dybe, lokale kendskab med LOBPAs mangeårige erfaring med hjælperordninger. »Det betyder, at endnu flere mennesker med handicap får… Læs mere

Få rabatten med: Nyt rabatprogram til LOBPAs kunder, medlemmer og hjælpere

Få rabatten med: Nyt rabatprogram til LOBPAs kunder, medlemmer og hjælpere

Spar penge med LOBPA Fordele, når du tanker bilen, køber nyt til hjemmet eller skal overnatte udenbys.   LOBPA udbygger løbende sine tilbud til kunder, medlemmer og hjælpere ansat i LOBPA. Det seneste halvår har især de guidede udflugter til blandt andet Givskud Zoo, Den Blå Planet, Moesgaard Museum, Musikkens Hus og TV 2 Danmark… Læs mere

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >