Debat i Skive Folkeblad: Handicaphjælpen lider under postnummer-bingo

Handicapbranchen Danmark – hvor LOBPA har formandsposten – var den 18. september i Skive Folkeblad med dette debatindlæg om stopurstankegangen på BPA-området:

Af Finn Jeppesen L. Kemp, formand for Handicapbranchen Danmark og juridisk chef i LOBPA
Udhulingen af handicaphjælpen i eget hjem (BPA – Borgerstyret Personlig Assistance) fortsætter fra kommune til kommune, og langsomt skubbes BPA-ordningen i stilhed mod afgrunden.
I Handicapbranchen Danmark hører vi fra borgere og de medlemsvirksomheder, der hjælper borgeren til daglig, at kommunen i flere tilfælde erstatter handicaphjælp med hjemmepleje, og at en stopurstankegang præger området.
En BPA-ordning fungerer på den måde, at borgeren med behovet får udmålt timer til at ansætte sine egne personlige handicaphjælpere til hjælp i dagligdagen.
Når man modtager handicaphjælp i en BPA-ordning, kan man samtidig lade en virksomhed varetage de administrative opgaver, der er forbundet med at have handicaphjælpere ansat.
Handicaphjælp i eget hjem er altså ikke hjemmepleje, og udmålingen af hjælp kan ikke kun måles op i minutter og sekunder.
Hele formålet med BPA-ordningen og handicaphjælpen i eget hjem er, at borgeren med at omfattende fysisk eller psykisk handicap kan opnå større frihed til at kunne planlægge sin egen dag og til at kunne deltage i fællesskabet.
Alligevel vælger Skive Kommune kun at afsætte 7 timer og 55 minutter om dagen til handicaphjælp. Det går selvsagt ud over borgeren, som opnår mindre frihed med smalle rammer for hjælp. Det går simpelthen ikke.
Vi ser generelt en nedadgående spiral, hvor kommunerne udmåler lønelementer vilkårligt, og hvor virksomhedernes får sværere ved at være til stede i kommunerne og tilbyde borgeren hjælp. Den udvikling truer reelt borgerens muligheder for at få en handicapvirksomhed til at hjælpe med arbejdsgiveropgaverne, og det gør, at de oprindelige intentioner går fløjten. Nu også i Skive Kommune, hvor stopuret vejer tungere end borgernes behov.
Dansk Erhverv, Handicapbranchen Danmark og FOA har sammen med KL opfordret Socialminister Astrid Krag til at sikre, at kommuner som Skive ikke kan spise borgerne af med langt mindre hjælp end de har ret til. Skive Kommune kan allerede nu sikre en værdig handicaphjælp for kommunens borgeren. Det kræver blot, at de lægger stopuret på hylden og ser ind i de oprindelige formål med BPA-ordningen: At sikre borgeren frihed til selvstændighed og til at deltage i fællesskabet.
Vi ser med stor alvor på udviklingen på BPA-området, og der er i høj grad behov for en politisk løsning nu, hvis vi skal lykkes med at fremtidssikre handicaphjælpen i eget hjem.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >