Det politiske rundbordsmøde om BPA

Der var klar optimisme at spore på Handicapbranchen Danmarks rundbordsmøde om BPA den 23. september i Børssalen. Det blev et konstruktivt møde med stor enighed på tværs af organisationer og partier. Handicapbranchen Danmark opfordrer nu til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan udarbejde en betænkning.

Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen bød velkommen til arrangementet. Omkring bordet sad – ud over Handicapbranchen Danmark – hvor LOBPA har formandsposten – bl.a. repræsentanter for FOA, KL, Dansk Handicap Forbund, Muskelsvindfonden, UlykkesPatient Foreningen samt tre handicapordførere: Charlotte Broman Mølbæk fra SF, Daniel Toft Jakobsen fra Socialdemokratiet og Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.

De næste skridt
Rundt om bordet samlede drøftelserne sig om de næste skridt i forhold til tre emner: En takstmodel for ensartet udmåling, rådighedstimer og overenskomst. Men man kom også ind på fremtidsscenariet for at sikre BPA-området som helhed.
Finn Kemp, som er formand for Handicapbranchen Danmark og juridisk chef i LOBPA opfordrer til, at rundbordsmødet følges op med nedsættelse af en mindre hurtigt arbejdede arbejdsgruppe med bl.a. KL, Dansk Erhverv samt de relevante handicapforeninger som deltagere. ”Arbejdsgruppens opgave vil så være at udarbejde en betænkning, der forhåbentligt kan munde ud i et lovforslag i løbet af 2021” siger Finn Kemp.

Drøftelserne rundt om bordet
Via et videolink fortalte en BPA-arbejdsleder om hendes hverdag med rådighedstimer: Midt på dagen er hendes handicaphjælper til stede i hendes stue, som var han eller hun på arbejde – men til 75% af grundlønnen og uden at måtte udføre nogen hjælpeopgaver. En svær situation for både hende og handicaphjælperen og en uholdbar konstruktion, der vil være fortid, når hele BPA-området bliver overenskomstdækket.

Fortællingen satte gang i en drøftelse af, hvad der ligger bag kommunernes adfærd. -Ikke som en undskyldning men for at få indsigt i problemernes karakter. Der blev bl.a. talt om myten om, at BPA er en dyr ordning – en slags Rolls-Royce på handicapområdet – uanset at BPA ikke kan sammenlignes med de fleste andre typer hjælp, som kommunerne visiterer til som fx hjemmepleje.

Rundt om bordet var man enige om, at værdien af BPA-ordningen er uden sidestykke i forhold til at give mulighed for et frit liv på egne præmisser. Konklusionen var, at drøftelserne om BPA må føre til handlinger, så vi sætter en stopper for undermineringen af verdens bedste hjælpeordning.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >