NYT fra LOBPA

 

NYT FRA

 

 

ENIL og SUMH byder LOBPA velkommen
Det har været en travl forsommer i LOBPA. Blandt andet er Danmarks eneste landsdækkende interesseorganisation for mennesker med BPA blevet medlem i både ENIL og SUMH.

ENIL (European Network on Independent Living) er et europæisk netværk for mennesker med handicap, som arbejder på såvel politisk som på græsrodsniveau for at fremme retten til og muligheden for et selvstændigt liv. I LOBPA håber vi, at medlemsskabet på sigt kan åbne ENILs projekter, aktiviteter og tilbudsvifte op for LOBPAs medlemmer.
Læs mere her.

SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) er en paraplyorganisation af og for unge med handicap, som især arbejder med politisk interessevaretagelse, videndeling og kompetenceudvikling. Organisationen repræsenterer unge under 36 år.
Læs mere her.

 

Forbedret servicelov
De for nyligt vedtagne ændringer til serviceloven indeholder blandt andet en 14 ugers varslingsfrist i sager, hvor kommunen forringer eller frakender BPA-ordninger. Den sætter også loft over, hvor meget en nærtstående kan arbejde i en § 95, stk. 3-ordning.
Læs mere her.

 

LOBPA på Folkemødet
LOBPA deltog for første gang i år i Folkemødet på Bornholm, hvor vi gik i dialog og delte erfaringer med både kommunalpolitikere, medlemmer af Folketinget og repræsentanter for andre organisationer. Flere af LOBPAs medlemmer deltog også.
Læs mere her.

 

 

Fornyet overenskomst med nyt navn

Overenskomsten, som dækker arbejdsledere og hjælpere i LOBPA, er blevet genforhandlet og hedder fremover BPA-overenskomsten. Flere vilkår er ændret.
Læs mere her.

 

 

Åbningstider i sommerferien

Selvom sommeren er over os, holder LOBPA åben som sædvanlig. Det betyder, at du kan ringe alle hverdage fra klokken 8:30 til klokken 16:00 fra mandag til torsdag og til klokken 15:30 om fredagen. I en kortere periode kan du opleve, at netop din konsulent er på ferie, og at din henvendelse derfor besvares af en kollega, som også passer mailen.

 

 

Kalender

Se tilmeldingsfrister og flere detaljer på LOBPAs hjemmeside her.
Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer.

Arrangement Sted Dato
Netværk: Fyn Odense 29. august
Netværk: Midtjylland Viborg 11. september
Netværk: Nordjylland Aalborg 12. september
Netværk: Hovedstaden og Sjælland Taastrup 13. september
Netværk: Syd Haderslev 18. september

 

 

Følg LOBPA på de sociale medier:

Facebook LinkedIn TwitterLOBPA
Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance


Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2,
2630 Taastrup

www.lobpa.dk

Kan du ikke læse nyhedsbrevet ordentligt? Læs istedet nyhedsbrevet i din browser

Frameld dig mailinglisten