For sagsbehandlere

Udgangspunktet for LOBPAs varetagelse af hjælper- og ledsagerordninger er en helhedsorienteret og samskabt løsning.
LOBPAs sammenhængende løsninger sikrer en helhedsorienteret indsats.

 

Sammenhængende løsninger

LOBPA tager som udgangspunkt det fulde ansvar for alle dele af ordningen – uanset hvilke paragraffer, den er består af.

Vi står for HR og jura, økonomi og administration og dækker således alle funktioner fra rekruttering af nye medarbejdere, afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og evt. koordinering med behandlingssteder. Vi fastlægger vagtplaner, sørger for korrekt og rettidig løn, pension, ferie og barsel til hjælperne samt tegner relevante forsikringer. Dertil gennemfører LOBPA i samarbejde med en godkendt leverandør en branchespecifik arbejdspladsvurdering (APV).

Afhængig af bevillingens muligheder garanterer LOBPA vikardækning eller indgår i et solidt og konstruktivt samarbejde med den lokale hjemmepleje. Dermed sikrer vi, at der altid er klarhed over, hvordan en vagt dækkes.

LOBPA varetager blandt andet:

  • §32 – Hjemmetræning
  • §44 – praktisk hjælp, pleje, afløsning, aflastning og genoptræning
  • §45 – ledsagelse
  • §52, stk. 3 – praktisk, pædagogisk eller anden støtte; afløsning; kontaktperson; anden hjælp og vejledning
  • §83 – praktisk hjælp og personlig pleje
  • §84 – afløsning / aflastning
  • §85 – socialpædagogisk støtte
  • §86 – genoptræning i forlængelse af øvrige ordninger
  • §94 – praktisk hjælp og pleje
  • §97 – ledsagelse

Løsningerne kan kombineres med eksempelvis personlig assistance eller respiratorisk overvågning.

 

Tryghed for borger og kommune

Udgangspunktet for LOBPAs løsninger er, at de tager udgangspunkt i borgerens behov. Der kan være mange årsager til behovet for sammenhængende løsninger, og  det centrale for os er, at der er tryghed om opgaveløsningen for såvel borgeren som for kommunen.

 

Tillidsfuldt samarbejde

En succesfuld ordning kræver et tillidsfuldt samarbejde mellem borger, kommune og LOBPA. Derfor følger LOBPA altid sin servicedeklaration og overholder sit kundeløfte.

 

Tilstedeværelse hos borgeren

En af de mange fordele ved en sammenhængende og samskabt løsning i samarbejde med LOBPA er den markant reducerede transporttid til og fra borgerens hjem. Den tidsmæssige og praktiske effektivisering af opgaveløsningen hos borgeren betyder, at LOBPA leverer større tilstedeværelse, end hvis ordningerne varetages særskilt af forskellige dele af forvaltningen eller forskellige leverandører.

 

Vil du vide mere?

Kontakt LOBPA via denne formular eller ring til LOBPAs dedikerede team.

Pernille Møller

Sundhedsfaglig rådgiver

Mobil: 61380008

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >