Handicapbranchen Danmark: BPA-arbejdsledere er kommet i klemme under covid-19

Handicapbranchen Danmark bringer i dag denne historie om BPA-arbejdsledere, der er kommet i klemme under covid-19:

Coronakrisen har bragt 1.800 borgere med indgribende handicap i klemme. Borgerne er afhængig af hjælp fra en handicaphjælper – ofte det meste af døgnet. De tilhører risikogruppen og har en BPA-hjælpeordning (Borgerstyret Personlig Assistance). Mange har nedsat immunfunktion eller lungefunktion. Handicaphjælpere betragtes som sundhedspersonale. Men i Handicapbranchen Danmark hører man fra hele landet, at handicaphjælpere ikke har mulighed for at blive testet ved mistanke om covid-19. Det sætter mange borgere over for et svært valg: Skal man frasige sig hjælpen – eller risikere smitte?

I Danmark har ca. 1.800 borgere en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance). Handicapbranchen Danmark er branchen for firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret for nogle af de borgere, der har valgt at uddelegere arbejdsgiveransvaret til en virksomhed. Branchen repræsenterer godt 10.000 handicaphjælpere. BPA-området er lige nu i corona-krisen ved at falde mellem flere stole.

”Vi oplever i branchen, at der bliver handlet hurtigt og med stor lydhørhed fra myndighedernes side. Det vil vi gerne kvittere for. Men vi må også gøre opmærksom på den store usikkerhed mange borgere med behov for livsnødvendig hjælp oplever. Ikke alle har det nødvendige netværk til at kunne frasige sig deres hjælpeordning. Handicaphjælperne er rådvilde lige nu. De har stor ansvarsfølelse og vil gerne vide, om de kan passe deres arbejde uden risiko for at udsætte borgeren for smitte. Covid-19 symptomer kan let forveksles med mindre alvorlige infektioner”, udtaler Finn Løvenholdt Jeppesen Kemp, der er formand for Handicapbranchen Danmark og konstitueret direktør i LOBPA.

Hele nyheden kan læses på Handicapbranchen Danmarks hjemmeside.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >