Anmeldelse af skader

Handicaphjælpere ansat i LOBPA er dækket af en arbejdsskadeforsikring.

 

Anmeld skade

 

Din arbejdsskadeforsikring gennem LOBPA er tegnet hos DANSK ARBEJDSSKADE, og skal anmeldes til EASY. Du skal oplyse (afkrydse)  at Baltic / Sampo International Insurance er LOBPAs forsikringsselskab. Som hjælper skal du selv anmelde arbejdsskader. Dette forgik indtil juni 2017 via en blanket, der skulle printes, udfyldes og indleveres. Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har lukket for papirblanket-løsningen, men du skal selv stadig anmelde skaden.

 

Evt. brilleskader skal anmeldes direkte:

Balticfinance
Arbejdsskadeteamet
Postbox 302
6330 Padborg
E: AES@balticfinance.com
T: +45 70250108

Anvend denne blanket.

 

Sådan kan du som medarbejder selv anmelde en arbejdsskade:

Du skal blot følge vejledningen og udfylde felterne.

Vær opmærksom på, at du når du skal udfylde ”ansættelsesforhold” (under nr. 3), skal skrive ” 1014914834: LOBPA, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup” (cifrene er p-nr.).

LOBPA skal orienteres om, at du har anmeldt en arbejdsskade, uheldsforløbet og hvilken skade du fik.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >