Ferie

Handicaphjælpere, der er ansat i LOBPA, er sikret ferievilkår i henhold til BPA-overenskomsten.

 

Som hjælper i LOBPA har du en række rettigheder ift. ferie.

 

Hvis du har spørgsmål angående ferie, er du velkommen til at kontakte LOBPA på info@lobpa.dk

I hvilken periode har jeg optjent mine feriepenge og hvornår kan jeg holde ferien?
 • Optjening af feriepenge følger kalenderåret. Opsparet ferie kan bruges i det efterfølgende ferieår.
 • Ferieåret går fra 1. maj til 30. april

Eksempel:

Feriepenge optjent i kalenderåret 2016 kan bruges i ferieåret, der starter 1. maj 2017 og løber til 30. april 2018.

Hvor mange feriepenge har jeg optjent og hvor kan jeg se det?
 • Du optjener 12,5% af din ferieberettigede løn i feriepenge
 • På din lønseddel kan du se din løbende feriepengeoptjening før og efter skat

Du kan på www.borger.dk se din feriepengeoptjening

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge når jeg skal holde ferie?
 • Du vil i februar/marts modtage et feriekort med retursvar i din e-boks
 • Du skal udfylde feriekortet med datoen for din første feriedag samt med hvor mange feriedage du afholder. Svaret sendes elektronisk til LOBPA
 • Du skal ansøge og indsende dit svar senest den 20. i den måned du ønsker dine feriepenge udbetalt
 • LOBPA udbetaler feriepenge sammen med først kommende lønudbetaling
Hvad hvis jeg ikke afholder alle de optjente dage med det samme?
 • Hvis du ikke får udbetalt alle dine feriedage på én gang, vil du, når du har fået din første udbetaling, modtage et restferiekort i din e-boks
Hvornår kan få udbetalt mine feriepenge?
 • Som hovedregel udbetales feriepenge i takt med at ferien afholdes
 • Du kan tidligst afholde ferie fra den 1. maj i ferieåret
 • Du kan tidligst få udbetalt dine feriepenge med lønnen i slutningen af april, såfremt du skal holde ferie fra den 1. maj.
Hvad hvis jeg er forhindret i at holde ferie?
 • Du kan få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie, hvis du i løbet at ferieåret bliver forhindret i at holde din ferie på grund af en af disse feriehindringer:
  • Sygdom
  • Barsels- eller adoptionsorlov
 • Hvis du er lovligt forhindret i at holde ferie helt frem til den 30. september, kan du fra den 1. oktober få udbetalt hovedferien (op til 3 uger).
 • Er du forhindret helt frem til den 30. april, kan du fra den 1. maj (Ved ferieårets udløb) få udbetalt hele ferien (op til 5 uger)
 • Modtager du offentlig ydelse, skal du være opmærksom på, at der måske vil ske modregning i din ydelse, hvis du får udbetalt feriepenge uden at afholde ferie.
Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?
 • Du må ikke få udbetalt feriepenge for en dag, hvor du er på arbejde. Du SKAL holde ferie, når du får udbetalt feriepenge
 • Du må ikke få udbetalt feriepenge, hvis du samtidig får udbetalt offentlige ydelser som dagpenge eller sygedagpenge. Spørg din a-kasse, hvis du er i tvivl
 • SKAT og a-kasserne laver stikprøvekontroller, og du risikerer at skulle betale penge tilbage, hvis du arbejder i en periode, hvor du får udbetalt feriepenge  

 

Den nye ferielov – bevar roen

De nye ferieregler træder først i kraft den 1. september 2020. Der er altså ikke udfordringer i nærmeste fremtid. Man holder forskudt ferie (som man plejer) – altså ferien optjent i 2018 holdes i perioden 1. maj 2019 frem til (og med) 30. april 2020.
Læs mere her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >