Straffe- og børneattest for hjælpere

Når du ansættes som handicaphjælper i LOBPA, indhenter vi både din børne- og straffeattest. 
LOBPA indhenter straffe- og børneattest på alle hjælpere ansat i LOBPA.

 

Arbejdslederen kan give dispensation

Du skal have en ren børneattest for at blive ansat i LOBPA. Hvis din straffeattest ikke er ren, giver LOBPA besked til arbejdslederen, som vurderer, om det har betydning i forhold til at ansætte dig som handicaphjælper.

 

Giv dit samtykke – tjek din e-boks

Når du har udfyldt og fremsendt et oplysningsskema, der bekræfter din ansættelse, bliver du oprettet i LOBPAs lønsystem. Herefter er det vigtigt, at du logger på din e-boks, da du her modtager Politiets anmodning om at acceptere, at LOBPA må indhente din børne- og straffeattest. Har du endnu ikke en e-boks, kan du oprette dig her.

 

Fakta om straffe- og børneattest

En straffeattest for privatpersoner oplyser, om vedkommende har domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for lovovertrædelser. Straffeattesten går to til fem år tilbage regnet fra f.eks. bødens betaling, dommen eller løsladelsen.

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år samt om visse overtrædelser af terrorlovgivningen. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.

 

Afløserlisten og din dispensation.

Hvis din arbejdsleder har givet dig dispensation til ansættelse på trods af endnu aktuelle forhold på din straffeattest, gælder den dispensation alene ift. dén konkrete arbejdsleder. Du kan ikke blive tilknyttet LOBPAs afløserliste med en plettet straffeattest.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >