Instruktionspligt og ansvar

Folketinget forventes at vedtage en ændring af Sundhedsloven den 19. januar. Det giver brugere nye muligheder for at vælge, hvem der skal være arbejdsgiver. I forbindelse med lovarbejdet har Sundhedsminister Nick Hækkerup gjort det klart, hvem der har ansvaret for handicaphjælperes arbejdsmiljø. LOBPA mener ikke, at den praksis, som Nick Hækkerup beskriver, er optimal.

 

Respirationscentrer instruerer og er ansvarlige

Respirationscentrene instruerer hjælperne i det, der vedrører det rent sundheds- og lægefaglige, og de sikrer, at de har de nødvendige kvalifikationer til at varetage respirationsbehandlingen.

 

Finn Jeppesen Kemp, juridisk chef i LOBPA udtaler, at ”det er både betryggende og fornuftigt, at repspirationscentrene har instruktionspligt og ansvar på det område, de varetager”. Så langt er LOBPA altså helt enige.

 

Arbejdsleder instruerer og arbejdsgiver er ansvarlig

Nick Hækkerup præcisere videre, at instruktionspligt og arbejdsmiljøansvar ikke er sammenfaldende, når det ikke handler om respiration.

 

Det betyder, at arbejdslederen instruerer hjælperen, imens det er arbejdsgiver, der har ansvar for arbejdsmiljøet!

 

Finn Jeppesen Kemp fortæller, at ”det er uhensigtsmæssig praksis, som vi har forsøgt at påvirke politisk gennem Dansk Erhverv, men indtil videre altså uden held. I praksis vil det måske betyde, at vi som arbejdsgiver vil komme i situationer, hvor vi må underkende arbejdslederen, fordi vi er uenige i arbejdslederens instruktion. Vi kommer på den måde til at underminere arbejdslederens rolle”.

 

Præciseringen vil også danne præcedens for BPA-ordninger under Serviceloven.

 

Alt lovforarbejdningsmaterialet, herunder Dansk Erhvervs mail til ministeriet af 18/11 2014 findes her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >