Kom til åben høring om BPA-ordningen på Christianborg

Kom til åben høring om BPA-ordningen på Christianborg

Samarbejdet med arbejdsmarkedets parter om at skabe større bevågenhed omkring BPA munder ud i et øget politiks fokus, som LOBPA vil anvende til at skabe momentum for endnu flere aktiviteter, der sikrer vilkårene for danskere med BPA.

 

Dansk Erhverv, FOA og LOBPA mødtes over sommeren med de store handicaporganisationer for at koordinere et budskab, som Dansk Erhverv siden har båret videre til Social- og Indenrigsministeriet, der nu lægger op til at give BPA-området den opmærksomhed, det fortjener, og som samfundet behøver.

LOBPA glæder sig over det konkrete resultat og takker alle involverede parter for et konstruktivt og succesfuldt samarbejde.

 

LOBPA er medlem i Dansk Erhverv, som i sidste uge var vært ved et formøde for høringen. Her deltog fra LOBPA: bestyrelsesformand Janne Sander, juridisk chef Finn Kemp og direktør Steen Pihl Sørensen.

 

LOBPA vil naturligvis være massivt repræsenteret ved høringen i Landstingssalen på tirsdag den 26. april, hvor Social- og indenrigsudvalget har bedt nogle paneldeltagere debattere BPA.

 

Høringen finder sted tirsdag den 26. april 2016 kl. 9.00-11.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

 

Tilmelding til høringen er nødvendig og skal ske senest mandag den 25. april kl. 11.00. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en e-mail med angivelse af navn(e) og organisation til tilmelding@ft.dk.

 

Se program for høringen på dette link:

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sou/bilag/252/1622358.pdf

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >