LOBPA og Dansk Handicapservice går sammen om Samtænkt indsats

Dansk Handicapservice bliver en del af Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA). Sammen lancerer de den personligt skræddersyede handicaphjælp; Samtænkt indsats.

Fra venstre: Næstformand i LOBPA, Susanne Olsen, formand i LOBPA, Janne Sander og direktør i Dansk Handicapservice, Jan Espensen, underskriver kontrakt om sammenlægning.

 

Til december bliver Dansk Handicapservice en del af LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance). Sammenlægningen forankrer det dybe, lokale kendskab med LOBPAs mangeårige erfaring med hjælperordninger.

»Det betyder, at endnu flere mennesker med handicap får adgang til LOBPAs juridiske og sociale ressourcer,« siger direktør i LOBPA, Steen Pihl Sørensen, der glæder sig til at udvide ledergruppen med Dansk Handicapservices direktør:

»Jan Espensen har gennem 20 år arbejdet med handicaphjælp i alle afskygninger og bibringer en enorm kompetence.«

 

Kunderne følger med

LOBPA er den eneste, landsdækkende medlems- og interesseorganisation for personer med hjælperordningen BPA, og LOBPA administrerer ordninger for dem, der helst selv er fri for det juridiske og økonomiske ansvar.

Mikset af succesfuld drift og værdibaseret indflydelse på kommuner og Christiansborg er unikt i branchen og har været afgørende for Jan Espensen:

»LOBPA har rødder i handicaporganisationerne og kæmper på alle niveauer for kvalitet i hjælperordninger. Det er en respekteret og yderst serviceorienteret forening, som jeg er stolt af at tilbyde mine kunder et samarbejde med.«

Samtidig med sammenlægningen lancerer LOBPA et nyt tilbud til mennesker med handicap.

 

Nybrud på handicapområdet

Med udgangspunkt i den enkeltes behov for eksempelvis ledsagelse, socialpædagogisk støtte, aflastning, personlig assistance og hjemmetræning kan LOBPA nu skræddersy ordninger til både børn og voksne, så de bliver så effektive for kommunen og så personlige for borgeren som muligt.

»Hjælpen til mennesker med handicap kommer fra forskellige myndigheder, lovgivninger og kommunale kasser, så den er typisk fragmenteret med mange forskellige hjælpere på samme dag. Det er overvældende og en udfordring for familielivet,« siger formand i LOBPA, Janne Sander.

LOBPAs nye løsning, Samtænkt indsats, er et nybrud på området, fordi den leverer ét samlet hjælperteam, skræddersyet til den enkelte borgers behov, uanset hvor mange forvaltninger den offentlige betaling til hjælpen kommer fra.

 

Kommunal interesse

Politikere og handicaporganisationer har længe efterspurgt en løsning, der tager udgangspunkt i mennesker i stedet for budgetter.

Folketinget vedtog sidste efterår, at voksne med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, og en tværministeriel arbejdsgruppe konkluderede i juni i år, at børn og unge med handicap har samme behov for fleksibelt tilrettelagt hjælp – og at nuværende lovgivning faktisk rummer mulighederne.

Med Samtænkt indsats samler LOBPA adskillige paragraffer om hjælp til børn og voksne og tilrettelægger hjælpen med mennesket i centrum.

»Jeg er begejstret for at være med til at præsentere Samtænkt indsats. Udviklingen af denne banebrydende løsning har været sideløbende med vores arbejde for at lægge Dansk Handicapservice og LOBPA sammen. Timingen for os og for mennesker med handicap kunne ikke være bedre, « afslutter Jan Espensen.

 

Kontakt:
Janne Sander, formand i LOBPA: 61 68 85 41
Steen Pihl Sørensen, direktør i LOBPA: 40 16 51 32
Jan Espensen, direktør i Dansk Handicapservice: 51 24 70 02

 

Relevante henvisninger:  
Eksempler på ikke sammenhængende hjælp (via Muskelsvindfonden)
Satspuljen: 33,9 mio. kr. til mere sammenhæng for børn med handicap
Voksne med handicap har krav på helhedsorienteret hjælp
Børn og unge har samme behov, og loven understøtter nye løsninger  (s.3)

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >