LOBPA i stærk lobbyindsats på Folkemødet

LOBPA i stærk lobbyindsats på Folkemødet

LOBPA deltog for første gang i år på Folkemødet og blandede sig både i debatter og worshops, deltog i adskillige netværksarrangementer og faciliterede endda et arrangement med fokus på inklusion og fællesskab i byrummet.

 

Af sted var LOBPAs direktør, Steen Pihl Sørensen, udviklingschef, Chresten Heide-Anderson, medlemskonsulent, Jesper Mathiesen, og kommunikationsrådgiver, Lis Katharina Volke. Og med hver deres programmer dækkede LOBPA emner og debatter så bredt som STU, retssikkerhed, tilgængelighed, kommunalreformen, handicapbegrebet, formidling og engagement, socialøkonomi, beskæftigelse og velfærd. LOBPA satte retten til at træffe valg for eget liv og til at leve et selvstændigt liv på dagsordenen over for socialordførere, andre medlemmer af Folketinget, kommunalpolitikere, organisationer på området og ikke mindst et par ministre.

 

Igen og igen har LOBPA rejst debatten om udfordringen med manglende overvågning i 95, stk. 3-ordninger og om de generelle udfordringer med forkert udmåling i kommunerne – og LOBPAs delegation fortsatte dét arbejde på Bornholm.

 

Programmerne, som LOBPAs delegation fulgte, skabte mulighed for dialog med medlemmer af adskillige kommunalbestyrelser samt med kandidater til kommunalvalget. Det var LOBPAs prioritet at sikre deres forståelse for BPA-ordningerne og imødegå myten om, at BPA er en dyr løsning.

 

Børn og unge på programmet

Dertil fik LOBPA endelig introduceret sine visioner for en mere sammenhængende løsning til børn og unge, som i dag desværre oplever en fragmenteret hjælp fra kommunen. LOBPA vil fremover også arbejde for, at kommunerne kombinerer indsatsen, så den bliver koordineret på tværs af forvaltninger. På den måde kan familier, hvor et af børnene har en funktionsnedsættelse, endelig få hjælp, der minder om BPA efter § 95, stk. 3. LOBPAs bestyrelse har besluttet at tilbyde assistance til disse familier ved at kombinere ydelserne på tværs af bevillingerne. I LOBPA glæder vi os over, at endnu flere fremover har adgang til den professionelle og kontinuerlige hjælp, som LOBPA er garant for.

 

Fra LOBPAs bestyrelse deltog næstformand, Susanne Olsen, og Gitte Reckendorff også på Folkemødet via Dansk Handicap Forbund. En lang række af LOBPAs medlemmer var i øvrigt til stede både i debatter og som aktivt deltagende publikummer.

 

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >