LOBPA og Handicapbranchen Danmark efterspørger hensigtserklæring fra KL

Igen i dag har LOBPA via brancheforeningen – Handicapbranchen Danmark – rettet henvendelse til KL. Vi efterspørger en hensigtserklæring fra KL i form af en opfordring til kommunerne om at udvise forståelse for den aktuelle krise og dække omkostninger til værnemidler samt vedgå forsyningspligten. Vi har endnu ikke modtaget svar, men det forventer vi at gøre på mandag.

Vurderingen er, at BPA-området anses som kritisk. Fra LOBPAs side understreger vi, at vi ved at sætte ind her kan medvirke til at mindske presset på sundhedsvæsnet.

LOBPA og Handicapbranchen Danmark ønsker bl.a. afklaring på:

Værnemidler
Ifølge Sundhedsstyrelsen er det kommunerne, der skal have et lager af værnemidler, det er dog ikke den praksis vi konfronteres med i alle kommuner:
”Kommunerne skal have planlagt for tilstrækkeligt lagerhold af medicinsk udstyr, herunder værnemidler og planer for indkøb af supplerende udstyr ved behov.”. Sundhedsstyrelsen.
Det er desuden uklart, om vi i LOBPA kan indkøbe håndsprit og masker via sundhedsmyndighederne.

Forsyningspligten
Kommunen har forsyningspligten på BPA-området:
Hvis en borgers hjælpere bliver syge, og det ikke er muligt for borgeren at dække sig ind ved hjælp af vikarer mv., så skal kommunen træde til med hjælp. Social- og Indenrigsministeriet.
I LOBPA vil vi sikre, at en kunde ikke kommer i klemme, hvis kommunen henviser tilbage til LOBPA ved fx holdnedbrud. (Bemærk at vi er i fuld gang med dække os ind og rekrutterer vikarer i hele landet – mange har meldt sig).

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >