Ekstraordinær generalforsamling: LOBPA skal fortsat hedde LOBPA

Lørdag den 26. oktober 2019 holdt LOBPA ekstraordinær generalforsamling for at stemme om et navneskifte for vores forening.

Bestyrelse og ansatte i LOBPA har i lang tid arbejdet på en plan for at udvikle LOBPAs profil, og det var navneskiftet en del af. På den ekstraordinære generalforsamling var det nye navn – Frit Liv – til afstemning. Det blev et fint møde med mange gode input og kommentarer fra de fremmødte medlemmer, men resultatet af afstemningen blev et nej. -Og det betyder, at vores forening fortsat skal hedde LOBPA.

Henover foråret vil der på nogle af LOBPAs netværksarrangementer være mulighed for, at vores medlemmer kan høre mere om processen og om, hvorfor et navneskifte er foreslået.
Vi vil fra LOBPAs side gøre, hvad vi kan for at give mulighed for at tale sammen om navneskiftet, og vi håber, at mange vil være med.

Navneskiftet vil evt. blive taget op igen på den næste ordinære generalforsamling. Den finder sted den 21. juni 2020.

Referat fra LOBPAs ekstraordinære generalforsamling 2019

-Der var fin stemning og mange spændende input på vores ekstraordinære generalforsamling.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >