Muligheder når din hjælper er syg

Muligheder når din hjælper er syg

forkoelelse_495px

Foto: Coulorbox

Forbliven i tjenesten

Forhåbentlig sker det ikke så tit, at en hjælper bliver syg med så kort varsel, at du ikke kan nå at få en afløser. Sker det, må den hjælper, der allerede er på arbejde, blive hos dig. Hjælperen forlænger dermed sin vagt, og i overenskomsten kaldes det ”forbliven i tjenesten” (§ 5, stk. 5).

 

Forbliver hjælperen i tjenesten giver det et tillæg (forbliven i tjenesten-tillæg), ligesom hvis en hjælper tilkaldes med kort varsel gives der et udkaldstillæg. Det korte varsel er, når hjælperen ringes ind under 6 timer før, vagten begynder. Udkaldstillægget gives kun til fastansatte hjælpere og ikke til de hjælpere, du har ansat som vikarer, idet vikarer netop er ansat til at træde til ved akut behov.

 

Ledsagelse ved ferie, indlæggelse, konferencer m.v.

Bestemmelsen om ledsagelse over 24 timer i overenskomstens § 8, stk. 2-6 giver ofte anledning til spørgsmål. Det præciseres derfor, at når der står, at honoreringen skal aftales mellem virksomheden og hjælperen, så menes der mellem LOBPA og handicaphjælperen. Det gælder selvfølgelig kun for arbejdsledere, der har overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA.

 

Det skal stå i din bevilling, at din kommune har udmålt ledsagelsestimerne særskilt, ellers kan LOBPA ikke udbetale honoraret. Du kan forsøge at lave en særskilt aftale med kommunen eller selv betale hjælperens vederlag.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >