Nybagt mor blev fyret og fik 350.000 kroner i erstatning

Nybagt mor blev fyret og fik 350.000 kroner i erstatning

Østre Landsret afgjorde  sagen og tilkendte handicaphjælperen 350.000 kr i erstatning. Dommen er sket på baggrund af handicaphjælperens fyring tilbage i 2013. Hun nåede at arbejde en måned efter orloven, og derfor ser Østre Landsret en klar sammenhæng mellem barsel og fyring. Desuden blev barselsvikaren fastansat i handicaphjælperens stilling.

 

Det var FOA, der førte sagen for handicaphjælperen. Sagen var yderligere kompliceret, da der ikke var givet yderligere forklaring til fyringen. Det var et andet BPA-bureau, der havde sagen kørende i retten, og de overvejer nu om de skal afprøve sagen i højesteret.

 

Sagen understreger, hvor vigtigt, det er, at man kontakter LOBPA, hvis man “vil af med” en hjælper. “Det er uhyre vigtigt, at vi får taget hånd om de problemstillinger, der kan komme, når man opsiger en medarbejder. Derfor skal du altid ringe til os, hvis du synes samarbejdet med en hjælper skal stoppes. Så tager vi en juridisk vurdering af om grundlaget for en fyring er til stede.” siger LOBPAs juridske chef, Finn Kemp.

 

 

Har du overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA, har vi ét nemt råd, hvis du vil afslutte et samarbejde:

 

Ring til LOBPA

 

– så tager vi en snak om mulighederne og din situation.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >