Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vikar
nyhedsbillede
Love og regler
torsdag 30 juni
BPA efter §95 – tæt på udmålingsprincipperne
Karakteristisk for hjælpeordninger efter §95 er, at ordningen dækker et hjælpebehov, der ligger spredt ud over borgerens vågne timer, og at det ikke er muligt at yde hjælpen på de samme tidspunkter...
nyhedsbillede
COVID 19
tirsdag 28 juni
Mulighed for booster-vaccination
Frem til at efterårsvaccinationsprogrammet mod covid-19 starter d. 1. oktober 2022, er der mulighed for booster-vaccination til personer, som både har en særlig risiko for alvorligt forløb og som s...
paragraffer
Politik
fredag 24 juni
Høringssvar
Nærmere bestemt handler bekendtgørelsesændringen om at indskrænke kommunernes mulighed for at kunne udmåle rådighedstimer. Indskrænkningen går ud på, at kommunerne kun i helt særlige tilfælde kan u...
nyhedsbillede
Politik
fredag 10 juni
Til interview hos Ankestyrelsen
Borgernes perspektiv var omdrejningspunktet for et interview hos Ankestyrelsen, som vi i LOBPA netop har deltaget i sammen med nogle handicaporganisationer. Interviewet var led i en undersøgelse fo...
nyhedsbillede
Politik
onsdag 1 juni
Ambitioner savnes
Uforpligtende og uambitiøst. Handicapbranchen Danmark kommenterer det politiske udspil til specialeplanlægning på socialområdet: Efter to års arbejde er den længe ventede evaluering af det speciali...
nyhedsbillede
Love og regler
tirsdag 24 maj
PA erstatter ikke BPA
Kommunen må ikke uden videre modregne i din BPA-ordning, fordi du har brug for en PA-ordning (Personlig Assistance-ordning) på din arbejdsplads. Det er ikke lovgivers hensigt – og så giver det hull...
nyhedsbillede
Om LOBPA
fredag 20 maj
LOBPA i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har udpeget Michael Graatang, direktør i LOBPA og formand for Handicapbranchen Danmark som medlem af det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR). ...
nyhedsbillede
Om LOBPA
tirsdag 3 maj
Kom med til LOBPAs generalforsamling
På generalforsamlingen har du direkte indflydelse på kursen for LOBPAs fremtidige arbejde på områder som politisk interessevaretagelse, uddannelsestilbud og medlems- arrangementer. Du har også indf...
nyhedsbillede
Love og regler
fredag 29 april
Ombudsmanden er også en mulighed
Det kan virke som en stor ting som borger at henvende sig til ombudsmanden for at klage over sin sag. Men det er en mulighed, og det giver retssikkerhed. Ombudsmanden løser hvert år sager for borge...
nyhedsbillede
Om LOBPA
tirsdag 26 april
Ny formand for brancheforeningen
LOBPAs direktør, Michael Graatang er ny formand i Handicapbranchen Danmark. Ved brancheforeningens ordinære generalforsamling i Dansk Erhverv den 5. april afløste Michael Graatang Finn Jeppesen Løv...

Vores samarbejdspartnere

SUMH
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
ENIL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
RYK
Dansk Erhverv