Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vaccination Vikar
Handicaphjælperen hjælper en borger
Om LOBPA
torsdag 14 september
Krænkelser
Krænkelser er altid uacceptable – og derfor også på LOBPAs arbejdspladser. LOBPAs retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd og handlinger tager afsæt i, at alle har pligt til at omgås...
nyhedsbillede
Om LOBPA
mandag 11 september
En enig generalforsamling udtaler:
PRESSEMEDDELELSE:  Vi er mennesker – ikke udgifter Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA), som er en forening for 750 borgere med hjælperordningen borgerstyret personlig assi...
nyhedsbillede
Om LOBPA
torsdag 7 september
Er du vores nye kollega?
Vi tilbyder en deltidsstilling på 27-32 timer ugentligt efter aftale. Du bliver en del af en afdeling på 9 medarbejdere med en stor berøringsflade både internt og eksternt og med opgaver inden for ...
nyhedsbillede
COVID 19
torsdag 7 september
Vaccinationstid
I denne uge udsendes invitationer til vaccination. Så hold øje med din e-boks. Sundhedsstyrelsen forventer, at smitten med influenza og covid-19 blusser op igen hen på efteråret. Derfor anbefaler s...
nyhedsbillede
Love og regler
torsdag 7 september
Nyt EU-handicapkort
EU-kommissionen vil indføre et nyt EU-handicapkort og et forbedret EU-parkeringskort. De to kort skal gøre det nemmere at rejse i EU, fordi man kan vise, at man har et handicap. Med EU-handicapkort...
nyhedsbillede
Love og regler
tirsdag 5 september
Ankestyrelsen kan ikke forklare stigningen
Omgørelsesprocenten på handicapområdet steg fra 2021-2022. Hvorfor er det sket, og hvordan vil ministeren stoppe fejlafgørelserne? De spørgsmål har social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-The...
nyhedsbillede
Love og regler
fredag 18 august
Principmeddelelse fra Ankestyrelsen
Det er arbejdsgiveren i en BPA-ordning, der skal tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker og tilslutte sig AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Har borgeren overdraget sit arbejdsgiverans...
nyhedsbillede
LOBPA i medierne
mandag 7 august
Færre BPA-ordninger
Kommunerne tildeler færre BPA-ordninger end tidligere. LOBPAs direktør, Michael Graatang, udtaler i dag til TV2 Østjylland, at antallet af borgere med BPA-ordninger generelt falder i Aarhus Kommune...
nyhedsbillede
Love og regler
onsdag 12 juli
Principmeddelelse fra Ankestyrelsen
Skal du på en ’helt almindelig’ ferierejse, kan du få dækket dine ekstra udgifter. En ny principmeddelelse fra Ankestyrelsen præciserer, hvad der kan blive lagt vægt på, når det skal afgøres, om ma...
nyhedsbillede
Love og regler
onsdag 28 juni
Nyt fra ombudsmanden
CPAP-maskebehandlingen var regionens ansvar og ikke kommunens. Det nåede ombudsmanden frem til i en sag om en kvinde, der er bevilget CPAP-maske som led i et behandlingsforløb for søvnapnø. Kvinden...

Vores samarbejdspartnere

Sammenslutningen af Unge med Handicap
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
KL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
Social- og Boligstyrelsen
Dansk Erhverv