Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vaccination
nyhedsbillede
Om LOBPA
fredag 12 juli
LOBPA inviterer til generalforsamling
Generalforsamlingen er LOBPAs demokratiske festdag hvor politik, debat og hyggeligt samvær forenes. På generalforsamlingen har du direkte indflydelse på kursen for LOBPAs fremtidige arbejde på områ...
nyhedsbillede
Om LOBPA
tirsdag 2 juli
Kommuner kan ikke beslutte aldrig at anvende servicelovens § 102
Ombudsmanden har slået fast at kommunerne er forpligtet til at vurdere behov for hjælpe og ikke kan kan træffe beslutning om aldrig at give hjælp efter §102 Dette har efter LOBPA’s vurdering genere...
nyhedsbillede
Om LOBPA
mandag 1 juli
25 år med god kemi og sort humor
Kirsten har været hjælper hos Jens Bo i 25 år. I anledning af hendes jubilæum blev hun og Jens Bo inviteret til kage og kaffe på sekretariatet af LOBPAs direktør Michael Graatang. Det blev en hygge...
helhedshjælp
Om LOBPA
mandag 1 juli
Minister præciserer børn med respirators ret til merudgifter
Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil præciserer overfor Folketingets Socialudvalg d. 31. maj 2024, at børn med respirator har ret til at få dækket deres merudgifter givet at barnet, ...
Ankestyrelsen
Om LOBPA
lørdag 29 juni
Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på handicapområdet er stadig tårnhøjt – trods minimalt fald
Social-, Bolig-, og Ældreministeriet har udgivet deres årlige opgørelse af Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for socialområdet for 2023. Omgørelsesprocenten er det samlede andel af klagesager som ...
Ankestyrelsen
Om LOBPA
fredag 28 juni
Nyheder fra Ankestyrelsen
Ankestyrelsen afholder læringsforløb for sagsbehandlere på blandt andet BPA-området i ti kommuner i 2023-25. Formålet med læringsforløbet er, at det skal bidrage til at højne retssikkerheden for me...
nyhedsbillede
Om LOBPA
mandag 3 juni
Orientering om personkredsen for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96
Som opfølgning på den seneste tids politiske fokus samt en række artikler i pressen om konkrete sager, hvor borgere har fået afslag på eller frakendt en tidligere bevilget BPA-ordning, skal Social-...
Konference på Christiansborg
Om LOBPA
mandag 3 juni
Økonomiaftale imellem finansministeriet og KL den 31.5.2024
På et pressemøde den 31. maj 2024 præsenterede regeringen og KL en ny aftale om kommunernes økonomi. Ifølge både Finansministeren og formanden for KL er det den bedste aftale der er indgået og den ...
nyhedsbillede
Om LOBPA
mandag 3 juni
En vellykket 2. medlemsrejse til Spanien
Mandag d. 27. maj hjemvendte det andet hold rejsende fra Barcelona til Københavns Lufthavn. Hjemvendt efter endnu en herlig medlemsrejse til Spaniens mange seværdigheder og den spanske varme. Barce...
nyhedsbillede
Om LOBPA
torsdag 23 maj
Reportage fra demonstration d. 22. maj 2024
I skyggen af Christiansborg på Slotspladsen begynder en masse mennesker at samle sig. De fleste forsøger dog alligevel i første omgang at stille sig i majsolen, som stadig hænger med neglene i udka...

Vores samarbejdspartnere

Sammenslutningen af Unge med Handicap
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
KL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
Social- og Boligstyrelsen
Dansk Erhverv