Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vaccination Vikar
nyhedsbillede
Love og regler
tirsdag 29 november
De nye barselsregler
Der er kommet nye barselsregler. Men fristen for at varsle din BPA-arbejdsleder og LOBPA er den samme. Alle jer der venter barn – eller planlægger en lille ny i familien vil skulle holde orlov efte...
nyhedsbillede
Politik
torsdag 17 november
Indlæggelse med eller uden hjælpere
Skal dine hjælpere hjemsendes, hvis du skal indlægges på hospitalet? Svaret beror på en konkret og individuel vurdering. I LOBPA får vi mange henvendelser fra medlemmer om indlæggelse og hjemsendel...
nyhedsbillede
Om LOBPA
onsdag 9 november
Find hjælpere på Facebook
Har du også svært ved at få hul igennem, når du skal rekruttere hjælpere til teamet? Her er et par gode råd og links til at bruge Facebook mere aktivt i din rekruttering. Mange BPA-arbejdsledere ha...
nyhedsbillede
COVID 19
torsdag 3 november
Covid-19-vaccination mod egenbetaling starter fra 15. november
I september besluttede regeringen at etablere mulighed for, at personer, som ikke er en del af målgruppen for det offentlige vaccinationsprogram, kan købe en variantopdateret booster-vaccination mo...
nyhedsbillede
LOBPA i medierne
mandag 31 oktober
TV2 Fyn: Mangel på handicaphjælpere
For der er massive problemer med rekrutteringen af netop handicaphjælpere – og værst står det til på Fyn. Uoverstigelige konsekvenser for borgerne 8 ud at 10 stillinger som handicaphjælper bl...
nyhedsbillede
LOBPA i medierne
fredag 21 oktober
Altinget: Én lovfast takst på BPA-området
Handicapleverandører oplever alt for stor vilkårlighed i kommunernes afregning af hjælperordninger. År efter år får de en lavere afregning, mens udgifterne stiger. Det bliver en hastesag på enhver ...
nyhedsbillede
Vaccination
tirsdag 11 oktober
Tid til vaccination
Efterårets vaccinationer mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom (lungebetændelse) er i fuld gang. For de flestes vedkommende er det ved at være længe siden sidste stik, og beskyttelsen er derfo...
nyhedsbillede
Love og regler
tirsdag 11 oktober
Hjælperrelaterede udgifter
Inflation og energikrise! Varme- og eludgifter, der accelerer! Det er overskrifter, alle kan nikke genkendende til, og ingen ved, hvornår det topper. Har du et handicap og en hjælperordning, så du ...
nyhedsbillede
Politik
torsdag 6 oktober
Ministeriet præciserer
Kort før valget blev udskrevet, udsendte Social- og ældreministeriet en præcisering om BPA-hjælpeordningerne til kommunalbestyrelserne og regionsrådene. Et såkaldt hyrdebrev. Præciseringen handler ...
nyhedsbillede
Love og regler
fredag 23 september
Nye regler om rådighed
Endelig fik vi den længe ventede reviderede udmålingsbekendtgørelse med nye regler om rådighedstimer. Med de nye regler er rådighedstimer nu kun en mulighed om natten tidsrummet fra kl. 23.00 til 0...

Vores samarbejdspartnere

SUMH
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
ENIL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
RYK
Dansk Erhverv