Nyt fra LOBPA – Bedre forsikringer | Sommertid | Nye takster i overenskomsten

Nyt fra LOBPA – Bedre forsikringer | Sommertid | Nye takster i overenskomsten

 

Sommertid – stil uret frem

Søndag den 27. marts skifter vi til sommertid. Hvis du har hjælp om natten, betyder det, at din hjælper skal arbejde en time mindre end sædvanligt.

 

Har du overdraget dit arbejdsgiveransvar til LOBPA, bliver din hjælper lønnet i henhold til Overenskomsten for Handicaphjælpere, og får derfor ikke mindre i løn. Den time, hjælperen mangler, vil blive tastet i arbejdsplanen førstkommende weekend, hvor hjælperen ikke er på arbejde. Har du overgivet dit arbejdsgiveransvar til LOBPA, skal du derfor ikke foretage dig noget i forbindelse med overgang til sommertid.

 

Nye takster i overenskomsten

Der kommer nye takster til overenskomsten. Der er tale om ændringer, der er forhandlet allerede i forbindelse med fornyelsen pr. 1. april 2015 af den kommunale SOSU-overenskomst.

 

Med de nye satser ændres blandt andet anciennitetsperioden for retten til pension fra 10 til 8 måneder. Arbejdsgiveren betaler fortsat hele pensionsbidraget på 12,6 %. Desuden betaler arbejdsgiveren stadigvæk 4,0 % af aften- og nattillægget, som en del af pensionsbidraget.

 

Lørdagstillægget ændres således, at der fremover skal betales tillæg allerede fra kl. 08.00, hvor der tidligere først skulle betales fra kl. 11.00. Ændringerne betyder, at der ikke betales tillæg i tidsrummet fra kl. 06.00 – 08.00 i modsætning til tidligere, hvor dette tidsrum var fra kl. 06.00 – 11.00.

 

LOBPA skaffer bedre forsikringer

Vi har igennem længere tid oplevet, at det har været kompliceret at anmelde skader i vores nuværende forsikringsløsning. Det tager vi alvorligt. Derfor har vi omlagt forsikringerne. Vi får bedre dækning, nemmere skadesforløb – og til en lavere pris.  Derfor skifter vi vores erhvervsansvarsforsikring og vores arbejdsskadeforsikring.

Erhvervsansvarsforsikring: Erhvervsansvarsforsikring er flyttet til Købstædernes Forsikring og som en forbedring er der nu ingen selvrisiko.

Arbejdsskadeforsikring: Vores arbejdsskadeforsikring er flyttet til Alpha Forsikring. Arbejdsskader anmeldes som hidtil.

Rejseforsikringen: Skader på rejseforsikringen anmeldes som hidtil via Europæiske Rejseforsikring.

Se mere på LOBPA.dk

 

Kommende arrangementer

I de kommende måneder kan du deltage i en række arrangementer i LOBPA.

 

LOBPA Netværk

  • 4.april: LOBPA-net Hovedstaden og Sjælland – læs mere.
  • 5.april 2016: LOBPA-net Nordjylland – læs mere.
  • 6.april 2016: LOBPA-net Midtjylland – læs mere.
  • 13. april 2016: LOBPA-net Syd – læs mere.
  • 14. april 2016: LOBPA-net Ung – læs mere.

 

Temadag: Fra bruger til leder

Amalie Riis og Bente Lauritsen har i samarbejde med LOBPA arrangeret en temadag om personligt lederskab for BPA-ledere. Temadagen finder sted 20. maj 2016 kl.10 – 17 hos LOBPA i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup – læs mere.

 

Health & Rehab messe

10.-12. maj 2016 kan du besøge LOBPAs stand på Health & Rehab–messen. Har du lyst til at deltage på messen og være frivillig på LOBPAs stand? Så kontakt medlemskonsulent Bettina Bundgaard på bb@lobpa.dk. Læs mere om Health & Rehab messen på deres hjemmeside her.

 

LOBPAs generalforsamling

11. juni 2016 er der generalforsamling i LOBPA. Den afholdes på Musholm i Korsør.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >