Nyt fra LOBPA – Mere arbejdslederuddannelse | Hjælperforsikring | Rådighedstimer

Nyt fra LOBPA – Mere arbejdslederuddannelse | Hjælperforsikring | Rådighedstimer
Nu kan du igen søge om plads på Danmarks bedste arbejdslederuddannelse, og LOBPAs kunder får gratis afbestillingsrejseforsikring på hjælpere. Og så er der nye principafgørelser for BPA.

2016 sluttede med et politisk forlig om revision af servicelovens voksenbestemmelser (læs mere her), og lige såvel som aftalen understreger hensynet til den enkelte borgers behov i udmålingen til BPA, lægger den også op til mere selvstændige og selvhjulpne arbejdsledere.

Dét arbejde er LOBPA stærkt i gang med. 26 arbejdsledere har netop gennemført Danmarks bedste arbejdslederuddannelse, udbudt af LOBPA og Niels Brock i fællesskab og tilbudt gratis til LOBPAs kunder og medlemmer. Allerede til marts udbyder LOBPA igen 18 pladser på Arbejdslederuddannelsen, som klæder arbejdsledere endnu bedre på inden for blandt andet kommunikation, jura og konfliktløsning.

Kunder og medlemmer kan allerede nu ansøge om en plads på Arbejdslederuddannelsen under LOBPA Akademi. Læs mere herunder.

 

Gratis arbejdslederuddannelse i BPA

I januar afsluttede 26 kursister LOBPAs arbejdslederuddannelse, og evalueringen har været så overvældende positiv, at LOBPA udbyder endnu 18 pladser på en ny omgang af Danmarks bedste arbejdslederuddannelse. Gratis for kunder og medlemmer. Forløbet starter den 30. marts og løber indtil 15. juni. Der trækkes lod om pladserne.

Det siger deltagerne om LOBPAs arbejdslederuddannelse:

”Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg mere velovervejet ansætter
til mit team, for nu ved jeg mere om forskelligheder og typer.”

”Det mest spændende har været at lytte til erfaringerne
fra andre deltagere, der har haft BPA i mange år.
Det har været meget givende at reflektere og finde ud af,
at man ikke var alene i det her.”

”Jeg er blevet mere bevidst om mig selv og min rolle. Det er rigtig, rigtig dejligt, at I tilbyder dette kursus.”

Læs mere og søg om en plads her.

Afgørelser om BPA, løn og rådighedstimer

Efterårets revision af servicelovens voksenbestemmelser er for nylig fulgt op af to principafgørelser fra Ankestyrelsen, som alle BPA-arbejdsledere kan notere sig. Dertil indskærpes det i en tredje afgørelse, at BPA kun med rigelig dokumentation kan fratages.

 

Kontant tilskud, udmåling og løn

 

Ankestyrelsen har fastslået, at kommuner skal tage udgangspunkt i overenskomsten for sammenlignelige faggrupper ved udmåling af tilskud til BPA. I samme afgørelse understreges det, at kommunen skal udmåle tilskuddet med udgangspunkt i den enkelte borgerens behov for assistance.

Læs mere her.
LOBPA har aldrig været i tvivl om, at udmåling skal ske med udgangspunkt i overenskomsten for en sammenlignelig faggruppe. Dét har både ministeriet, KL, Det Sociale Nævn og Statsforvaltningen adskillige gange slået fast; blandt andet i forbindelse med LOBPAs sag imod Aarhus Kommune, som endnu ikke udmåler efter loven.

Læs mere her.

 

Rådighedstimer og praktisk hjælp i hjemmet

I en anden principafgørelse har Ankestyrelsen fastslået, at kommuner kan udmåle et kontant tilskud til aflønning for hjælpeopgaver varetaget i hjemmet af handicaphjælpere, ligesom kommunen i særlige tilfælde kan bevilge rådighedstimer i ordningen om kontant tilskud. Endelig giver Ankestyrelsen en definition på rådighedstimer:
”Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren.”

Læs mere her.

 

Dokumentationskrav for at fratage BPA

Hvis en arbejdsleder fratages BPA, skal kommunen dokumentere, at vedkommende på trods af tilstrækkelig vejledning, rådgivning og oplæring ikke er i stand til at varetage rollen som arbejdsleder. Det slår Ankestyrelsen fast i en afgørelse, hvor kursustilbud om ledelse, konflikthåndtering og etik nævnes som muligheder, der først bør udforskes. Dertil understreger Ankestyrelsen, at borgeren får tid til at oparbejde og bevise kompetencerne.

Læs mere her.

 

Endnu bedre rejseforsikring i LOBPA

LOBPA arbejder løbende for at optimere vilkårene for sine kunder og medlemmer. Under fanen LOBPA Fordele udarbejder vi netop nu et omfattende fordelsprogram. I dag kan vi løfte sløret for en forbedret rejseforsikring til arbejdsledere, der har overdraget deres arbejdsgiveransvar til LOBPA.

Rejseforsikringen dækker nu ”forudbetalte transportudgifter, opholdsudgifter, udgifter til konferencer, kursusophold samt billeje, som ikke kan refunderes fra anden side” i tilfælde af ”død og akut sygdom eller tilskadekomst hos sikrede eller blandt sikredes ægtefælle eller samlever, der er registreret på samme adresse som sikrede, børn og forældre.”

Den øgede forsikringsdækning består i, at kunders rejseforsikring gennem LOBPA nu er udvidet med en afbestillingsdækning for rejseudgifter til hjælpere.

Afbestillingsforsikringen dækker ovennævnte, forudbetalte udgifter for den enkelte hjælper, som på grund af egen eller et nært familiemedlems død, akut sygdom eller tilskadekomst ikke som planlagt kan deltage på sin arbejdsleders rejse. I de tilfælde vil forsikringen dække eksempelvis navneændring på forudbetalte billetter, ophold og transport, så en anden hjælper kan deltage til så lille ulempe for LOBPAs kunde som muligt.

Inden længe kommer mere information på LOBPAs hjemmeside om denne og endnu flere forbedrede forsikringsvilkår for LOBPAs kunder. Glæd dig!

Kaffe med formanden for Folketingets socialudvalg

Efter at have deltaget på et af LOBPAs efterårskurser om digital interessevaretagelse, forsøgte LOBPA-medlemmet Rasmus sig med at få politisk ørenlyd. Det gjorde han på det sociale medie Twitter, og det virkede. Det virkede faktisk så godt, at formanden for Folketingets socialudvalg besøgte Ramus til en kop kaffe og en snak om livet med BPA.

Læs mere her.

Nyt om BPA

En af strukturreformens fædre: Vi svigtede de handicappede.

Læs mere her.

Handicappede skal hjælpe København med at finde de største hindringer.

Læs mere her.

Ankestyrelse skal kunne udskrive tvangsbøder til kommunale politikere.

Læs mere her.

Kalender

LOBPA udbyder jævnligt kurser, møder og arrangementer, der opkvalificerer, inspirerer og underholder omkring BPA. Vi kalder det LOBPA Net og LOBPA Fællesskab, og i den kommende tid præsenterer vi endnu flere tiltag og aktiviteter for især kunder og medlemmer. Du kan altid følge med på hjemmesiden: www.lobpa.dk

Arrangement

Sted

Dato

Netværk: UngOdense5. februar
Oplæg for fagpersoner om interessevaretagelse på sociale medierTaastrup6. februar
Netværk: FynOdense14. marts
Netværk: Syd- og SønderjyllandHaderslev16. marts
Arbejdslederuddannelse: opstartBrenderup30. marts
Oplæg for fagpersoner om interessevaretagelse via traditionelle medierTaastrup5. april
Netværk: NordjyllandAalborg24. april
Netværk: SjællandTaastrup25. april
Netværk: MidtjyllandViborg27. april
Netværk: UngOdense29. april
Netværk: FynOdense30. maj

Se tilmeldingsfrister og flere detaljer på LOBPAs hjemmeside her.

Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer.

Find LOBPA på sociale medier

LOBPA er Danmarks eneste landsdækkende interesseorganisation for alle med BPA. Find os og tag del i BPA-debatten på sociale medier.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >