Nyt fra LOBPA – Aktiviteter | Styrket indsats for unge | Netværk | På landevejen

Efteråret er på vej – efter en god sommer er vi tilbage i fuldt vigør, og klar til nye spændende arrangementer og opgaver hos alle i LOBPA.

Vi er godt igang med at fylde vores arrangementskalender. Du kan, i dette nyhedsbrev, læse mere om alt det spændende, der er på vej.

 


Kommende aktiviteter

 

LOBPAs populære arbejdslederuddannelse vender tilbage. Vi er ved at få de sidste detaljer på plads omkring næste forløb. Vi kan dog allerede nu afsløre, at det bliver på seks torsdage fra uge 43 og fremefter. Alle mødegange fra 10-16. Vi fremsender invitationen, så snart alle detaljer er på plads.

 

Vi skal også en tur ud til Vadehavet. I den smukke natur findes nemlig Vadehavscentret, som på en spændende og interaktiv måde, formidler viden om områdets særegne natur.

 

“Flyv med din kørestol” vender tilbage til København! Mange måtte desværre melde afbud til vores seneste arrangement i Københavns Lufthavn. Vi har derfor aftalt med lufthavnen, at vi gentager et af de bedst besøgte medlemsarrangementer i nyere tid.

 

Find altid en aktuel arrangementsoversigt på vores hjemmeside, eller klik her.

 

Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det enkelte arrangement.

LOBPA Oplevelser er åben for alle med borgerstyret hjælpeordning. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. 

LOBPA Netværk er eksklusivt for foreningens kunder og medlemmer.

 


Styrket fokus på aktiviteter for unge medlemmer i LOBPA

LOBPA afholder i efteråret en række dialogmøder med vores unge medlemmer rundt i landet. Det gør vi for at få input til aktiviteter, som kan engagere og skabe et styrket fællesskab for vores unge medlemmer i LOBPA. Det er vores målsætning at aktiviteterne, i langt højere grad, skabes og drives af medlemmerne – med LOBPAs resssourcer og støtte i ryggen. Det tror vi på, kan skabe en helt ny energi og deltagelse.

Vi vil også meget gerne høre dit input, som kan sendes til Jesper Mathiesen i LOBPAs sekretariat til jm@lobpa.dk

 

 


Økonomien tvinger kommunen ud i afgørelser på handicapområdet, hvor hverken faglighed
eller borgerens behov vejer tungest. Ny socialminister må hjælpe kommunerne
med flere penge, mener CP Danmark

– Direktør i CP Danmark, Mogens Wiederholt
i debatindlæg i Altinget (link).

 


KL handicap- og psykiatri konference

LOBPA deltager i år på Kommunernes Landsforening (KL) handicap- og psykiatri konference den 20. november i Århus. Deltagerne kommer fra kommuner, myndigheder og organisationer fra hele landet. Årets tema er krav og forventninger til området. Der stilles skarpt på, i hvilken retning der skal arbejde i, hvis man også i fremtiden skal kunne tilbyde borgerne indsatser af høj kvalitet? Her er et væsentlig element, hvad kommunernes samarbejdspartnere kan byde ind med, når man i fællesskab skal løfte opgaverne på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere her

 


Det skriver andre om området

Retssikkerheden er den pressede økonomis første offer

Af Mogens Wiederholt, Direktør, CP Danmark:

Økonomien tvinger kommunen ud i afgørelser på handicapområdet, hvor hverken faglighed eller borgerens behov vejer tungest. Ny socialminister må hjælpe kommunerne med flere penge, mener CP Danmark.

https://www.altinget.dk/social/artikel/handicaporganisation-retssikkerheden-er-den-pressede-oekonomis-foerste-offer

 

KL: Socialområdet har brug for penge og løsere tøjler

Af Jacob Bundsgaard (S) og Martin Damm (V), Formand og næstformand for KL

Flere og flere borgere har behov for en social indsats. Desværre har et uforholdsmæssigt negativt fokus på fejl medført strammere styring af området. Det sikrer ikke mere kvalitet, men presser kommunale budgetter mere, skriver KL’s formandskab.

https://www.altinget.dk/social/artikel/kl-socialomraadet-har-brug-for-penge-og-loesere-toejler

 

Handicapformand og K-borgmester i opråb til regeringen: Flere penge nu – ellers venter katastrofe

Med formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen og borgmesteren i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K).

De igangværende økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi for de næste to år skal ganske enkelt resultere i, at der afsættes markant flere penge til handicapområdet – ellers lurer en katastrofe lige om hjørnet.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/handicapformand-og-k-borgmester-i-opraab-til-regeringen-flere-penge-nu-ellers-venter

 

Et frihedsbrev under pres

Af Steen Pihl Sørensen, formand for Handicapbranchen Danmark og direktør i LOBPA.

I én kommune kan et menneske med handicap få en hjælperordning, der fungerer. Det betyder en stor grad af selvstændighed i dagligdagen. I en anden kommune er det ikke tilfældet. I begge tilfælde er borgeren visiteret og behovet således anerkendt af forvaltningen. I begge tilfælde er lovgivningen den samme.

Alligevel står borgeren i to vidt forskellige situationer. Dét er et brud på retssikkerheden.

Handicapbranchen Danmark mener det er tid til handling. Vi ser frem til, at kommunerne opnår en mere ensartet fortolkning og at den afspejler de reelle omkostninger til at varetage BPA-ordningerne. Derfor skal der politisk handling til. Lokalt i kommunerne, men også på Christiansborg, hvor vi må tage dialogen om at tydeliggøre reglerne.

https://www.altinget.dk/social/artikel/handicapbranchen-danmark-lavt-honorar-udfordrer-hjaelp-til-borgerne

 Handicapbranchen Danmark

Handicapbranchen Danmark er kommet godt fra start. Brancheforeningen med LOBPAs direktør Steen Pihl Sørensen i formandsstolen, har fået forrygende godt samarbejde på tværs af de største virksomheder i branchen.

Brancheforeningen er blevet hørt adskillige steder og er godt i gang med det store arbejde omkring BPA erhvervsinteressepolitikken.

Handicapbranchen Danmark repræsenterer allerede nu virksomheder med samlet omkring 10.000 medarbejdere.

Besøg Handicapbranchens hjemmeside: https://www.handicapbranchen.dk/

 


 

“LOBPA har været på turne rundt alle større danske lufthavne, for at sætte fokus på muligheder for at rejse med fly, når man har et handicap. I efteråret gentager vi sucessen i København”

 


LOBPA på landevejen, hvor det sker

LOBPA har i foråret været på landevejen for at sikre synlighed omkring BPA områdets udfordringer. Vi er blevet inviteret ind som oplægsholder og undervisere hos bl.a. Egmont Højskolen, på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro, i en række handicapråd og KKR Syddanmarks konference for borgmestre og embedsmænd. Vi har desuden deltaget på SUMHs aktiviteter i foråret og senest i august måned. Endelig har LOBPA deltaget på KLs konference om udsatte børn og unge, COKs konference om beskæftigelse og handicap samt Handicaprådenes Årsmøde.

 


Vi er med i handicaporganisationernes børne- og ungenetværk

Vi deltager i relation til vores Samtænkt Indsats. Deltagerne er repræsentanter fra de forskellige handicaporganisationer – og foreninger på landsplan. Netværket mødes 3 gange årligt.

 


“Socialområdet har brug for penge og løsere tøjler

Jacob Bundsgaard (KL) – Altinget (link)

 


Netværk for deltagere på Arbejdslederuddannelsen

Siden 2016 har vi med stor succes afviklet arbejdslederuddannelse til gavn og glæde for alle med BPA. Vi har haft 6 hold igennem i et tæt samarbejde med Niels Brock.

Lige efter sommerferien mødtes hold 6 igen til en opfølgningsdag, hvor de besluttede at starte deres eget netværk, så de i fællesskab kunne arbejde videre med de redskaber, de fik i forløbet hos os.

Det bakker vi naturligvis op om, så al den gode erfaringsudveksling kan fortsætte.

 


Ny bog på vej om relationen mellem borger og handicaphjælper

Vi har fået en henvendelse fra Mette Drejer, som er i gang med at skrive en ny bog om relationen mellem borger og handicaphjælper. Mette er mor til 2 handicappede børn og har mange års erfaring omkring bruger- og hjælper samarbejdet. Men da bogen ikke skal handle om hendes liv, men om ”vores liv” med en hjælpeordning, så har hun brug for hjælp fra jer, der også har erfaring og viden.

I sensommeren afholdte vi en debataften, men der er fortsat plads til mange flere bidrag, så vil du hjælpe Mette godt på vej, så skriv til hende på BHbogpanel@gmail.com og hør nærmere.

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Få Samtænkt Indsats hos LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >