Nyt fra LOBPA – Branchens bedste borgerstyrede vikarliste | Ekstraordinær generalforsamling | Kom med i biografen | Kom tæt på den nye hovedlov

I dette nyhedsbrev kan du blandt meget andet læse om det syvende hold af LOBPAs populære arbejdslederuddannelse, spændende nye udflugter og foredrag, den ekstraordinære generalforsamling og meget mere.

God læselyst!

 


Kommende aktiviteter

 

Vi er glade for, at vi, i et unikt samarbejde med Biocity Aalborg, kan præsentere premierefilmen Jumanji – The Next level for alle vores medlemmer. Vi har salen helt for os selv, så der er god plads til dig og din hjælper. Dine venner er også meget velkomne.

 

Vi arbejder hver dag på at skabe gode oplevelser, gode rammer for erfaringsudveksling og mulighed for at lære nyt. I støbeskeen har vi blandt andet Vadehavsmuseet, LEGO House og sejltur på Randers Fjord.

 

Find altid en aktuel arrangementsoversigt på vores hjemmeside, eller klik her.

 

Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det enkelte arrangement.

LOBPA Oplevelser er åben for alle med borgerstyret hjælpeordning. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. 

LOBPA Netværk er eksklusivt for foreningens kunder og medlemmer.

 


Branchens bedste borgerstyrede vikarliste er på trapperne

Nu bliver det nemmere at få dækket ledige vagter ind når ens eget team melder pas. LOBPA er på vej med en ny og stærkt forbedret vikarliste, som erstatter den hidtidige afløserliste.

Fra 2. december 2019 vil man som kunde i LOBPA kunne gøre brug af en ny vikarliste med adgang til over 1.000 kvalificerede handicaphjælpere på landsplan. Det er særligt vigtigt, hvis man ikke har en bevilliget vikarordning fra kommunen.

Den nye vikarliste fungerer fra PC og mobil, hvor man som kunde kan tilbyde ledige vikarvagter automatisk til ledige hjælpere i nærområdet. Vikarlisten kan tilgås fra kundeweb/PC, hvor du opretter og tilbyder den ledige vagt. Hjælperne på listen får besked om den ledige vagt på sms og kan bekræfte den via mobiltelefon. Du får som kunde herefter automatisk besked, når vagten er dækket af en af hjælperne på listen.

LOBPA udvikler vejledninger og korte instruktionsfilm der vil være tilgængelig ca. 8 dage før opstart den 2. december.

 


Lørdag den 26. oktober 2019 holdt LOBPA ekstraordinær generalforsamling for at stemme om et navneskifte for vores forening.

Bestyrelse og ansatte i LOBPA har i lang tid arbejdet på en plan for at udvikle LOBPAs profil, og det var navneskiftet en del af. På den ekstraordinære generalforsamling var det nye navn – Frit Liv – til afstemning. Det blev et fint møde med mange gode input og kommentarer fra de fremmødte medlemmer, men resultatet af afstemningen blev et nej. -Og det betyder, at vores forening fortsat skal hedde LOBPA.

Henover foråret vil der på nogle af LOBPAs netværksarrangementer være mulighed for, at vores medlemmer kan høre mere om processen og om, hvorfor et navneskifte er foreslået.
Vi vil fra LOBPAs side gøre, hvad vi kan for at give mulighed for at tale sammen om navneskiftet, og vi håber, at mange vil være med.

Navneskiftet vil evt. blive taget op igen på den næste ordinære generalforsamling. Den finder sted den 21. juni 2020.

Referat fra LOBPAs ekstraordinære generalforsamling 2019

 


“Flyv med din kørestol”

Når danskerne drager på ferie sker det rigtig tit med fly. Vi kan komme langt ud i verden, uden at vi nødvendigvis skal bruge ret lang tid på det.

For mange mennesker med handicap, er det at flyve ofte forbundet med en frygt for skader på hjælpemidler og en idé om, at det nok er meget besværligt – nærmest umuligt at gennemføre en flyrejse.

Denne tese ville vi gerne udfordre i LOBPA. Derfor indgik vi et samarbejde med de tre store lufthavne i Danmark, København, Billund og Aalborg om arrangementer, der skulle præsentere mulighederne for at rejse med en kørestol – men i trygge rammer og uden at lette fra startbanen.

Vi fik lov at se hjælpemidlerne, stille vores nysgerrige spørgsmål og tale med personalet som laster kørestolen ombord på flyet.

Det var en kæmpe succes. Alle tre arrangementer blev udsolgt på rekord tid og særligt arrangementet i København står tilbage, som særdeles velbesøgt med over 50 deltagere + deres hjælpere.

 


Hvordan harmonerer Københavns Kommunes besparelser på socialområdet med regeringens velfærdsambitioner?
Det er for Handicapbranchen Danmark det centrale spørgsmål, når besparelser
på handicapområdet i Københavns Kommune snart rammer borgerne og de virksomheder, der hjælper borgerne.”


– Handicapbranchen Danmark
i debatindlæg (link).

 


Sponsorat af Danish Handbike

Vi har indgået en 3-årig sponsoraftale med Dansk Håndcykelklub – og vi glæder os til samarbejdet!

Vores direktør Steen Pihl Sørensen sagde i forbindelse med indgåelsen af sponsoratet:
”Vi er enormt glade for at kunne bakke op om Dansk Håndcykelklub og på den måde bidrage til at skabe nogle gode rammer for handicapidrætten og i særdeleshed håndcykling, så mange får en så aktiv hverdag som muligt, på trods af forskellige handicaps.”

På billedet ses fra venstre formand for Dansk Håndcykelklub Jesper Overgaard og LOBPAs direktør Steen Pihl Sørensen.

Dansk Håndcykelklub blev stiftet i år 2000 med det hovedformål at fremme håndcykelsporten i Danmark samt at formidle kontakt til løb både nationalt og internationalt. Klubben er medlem af DHIF, Dansk Handicapidræts­Forbund.

 


Det skriver andre om området

 Stort engagement og appetit på nye aktiviteter i LOBPAs Netværk Syd

Medlemmer fra LOBPA i region Syd var samlet til netværksmøde den 4. november. Her blev der udtrykt ønske om en række nye aktiviteter for Region Syd (dækker bl.a. Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Esbjerg, Vejen & Kolding). Mødet var blevet til med inspiration fra Nordjylland, hvor vores medlemmer virkelig har lagt sig i spidsen med en række spændende aktiviteter for LOBPAs medlemmer. Det er ambitionen, at aktiviteterne skal skabe et stærkere sammenhold og engagement for medlemmerne i regionen. Og det er planen, at der over de næste 3-6 måneder arrangeres lav-selv-gourmetmiddag, julefrokost samt andre besøg og spændende oplæg fra brugere af BPA med en særlig historie i rygsækken.

 

 


“TEAM LOBPA var ultimo oktober til Socialrådgiverdage på Hotel Nyborg Strand, SD19 – se mere senere i nyhedsbrevet”

 


Kom tæt på den nye hovedlov

Efter 2021 skal alle kommuner kunne tilbyde ét sammenhængende forløb med udgangspunkt i én samlet udredning og handleplan for borgeren med mange indsatser og kontaktflader i kommunen. Dette skal ske med udgangspunkt i en ny hovedlov som samler hele 7 love indenfor bl.a. serviceområdet, beskæftigelse, sundhed mv. Vi får på seminaret indblik i intentionerne med den nye hovedlov og drøfter scenarier for helhedsorienteringen – herunder samarbejdet mellem myndighed, borger og udfører. På seminaret deler vi praktiske erfaringer og ny viden fra frikommuneforsøget ’En plan for en sammenhængende indsats med borgeren’ og satspuljeprojektet ’Bedre koordination i indsatserne – for børn med handicap og deres familier’. Vi byder på seminaret velkommen til STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), VIVE og 2 kommuner (Ballerup og Randers).

Seminaret holdes kl. 12.30-15.30 (med sandwich kl. 12) hos LOBPA i Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup samt i Horsens. Deltagelse er gratis, men der er et no-show på 500 kr.

Program kan ses her i PDF version.

Tilmelding og yderligere info om seminaret her.

 


DH om nyt udspil: Måling af livskvalitet skal sikre ny retning for socialpolitikken”

Thorkild Olesen (DH) – Altinget (link)

 


Socialrådgiverdage 2019

LOBPA var på pletten på Socialrådgiverdagene den 30.-31.  oktober, hvor der deltog 6-700 socialrådgivere, ledere fra kommuner, styrelser mv.

Vi benyttede anledningen til at gå i dialog om LOBPAs særlige erfaring indenfor BPA og Samtænkt Indsats området og knyttede mange nye kontakter.

Desuden kunne vi fortælle om nye faglige seminarer, der er på vej til sagsbehandlere og ledere i kommunerne.

 


Er du under 25 år – så tag på ungekursus med SUMH!

Vælg mellem:

  • ”Debattør med en hjertesag!”, hvor vi arbejder med at klæde unge på til at gøre en forskel med personlig storytelling, og
  • ”Boost your love life”, hvor det handler om at få inspiration og redskaber til kærlighed, seksualitet og dating som ung med et handicap.

Det er ganske gratis at deltage, og SUMH dækker både overnatning, transport og forplejning. Men der er begrænsede pladser, så skynd jer at del i netværket og meld jer til!

Debattør med en hjertesag

TID & STED: Korsør

Del 1: 6. -8. december 2019 Del 2: 17. -19. januar 2020

 Tilmeld dig her: https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID=8af84b33c989fa4f4b5afe8f12e0a608 eller skriv til karen@sumh.dk

  

Boost your Love Life

 TID & STED: Korsør

Den 7. -9. februar 2020

Tilmeld dig her: https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID=5bb4da14d2169a1c5c9db13a2fe9f766 eller skriv til karen@sumh.dk

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Få Samtænkt Indsats hos LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >