Nyt fra LOBPA – Socialtilsynet godkender LOBPA med ros

 

Med rosende ord har Socialtilsyn Hovedstaden knapt et år før deadline godkendt LOBPA til at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger.

 


LOBPA roses for driftssikkerhed, økonomi og kompetencer 

I juni sidste år vedtog Folketinget, at alle virksomheder og foreninger, der fremover tilbyder at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger, skal godkendes af det sociale tilsyn. Allerede eksisterende udbydere på området, herunder LOBPA, skal opnå godkendelse inden 1. juli 2019. Aktører, der etableres efter 1. januar 2018, skal godkendes, før de kan starte driften.

LOBPA glæder sig over en god og konstruktiv dialogproces med Socialtilsyn Hovedstaden samt ikke mindst de lovmæssige krav, der endelig stilles til professionelle BPA-arbejdsgivere. Derfor var LOBPA også hurtig til at indsende sin ansøgning – og i torsdags, den 16. august 2018, modtog LOBPA officielt Socialtilsyn Hovedstadens driftsgodkendelse, der blandt andet vægter følgende:

 

“LOBPA er stiftet som medlemsorganisation i 2008 og velpositioneret på markedet
med høj grad af solvens og sikkerhed for fortsat drift.

 

Den øverste ledelse i LOBPA har stor og relevant viden og erfaring med ledelse, økonomi og jura.

 

LOBPA er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
og deltager i relevante kurser primært udbudt af Dansk Erhverv.

LOBPA deltager endvidere i flere relevante netværk og benytter sig i høj grad af ekstern faglig sparring
med fokus på drift og udvikling af virksomheden, økonomi, HR og ansættelsesret.

 

Det er veldokumenteret, at der i LOBPA er stor og relevant kendskab
til ansættelsesret både hos ledelsen og medarbejdere.”

 

Formålet med socialtilsynets godkendelse er at sikre korrekt administration i BPA-ordninger og øget tryghed for mennesker med BPA, som vælger at lade en virksomhed eller forening varetage deres arbejdsgiveransvar.

Se LOBPAs godkendelsesbevis her.

 

Mere viden:

Lov om socialtilsyn (se §§ 18 a, b, g, h)

Bekendtgørelsen om socialtilsyn (se §20)

Liste over godkendte BPA-virksomheder 


 

 


 

Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >