Nyt fra LOBPA – Gratis webinar om retssikkerhed | Tjek din førtidspension | Ny lov om helhedsorienterede planer

 

Mandagen er i gang, og det samme er LOBPA efter et par inspirerende dage fyldt med gode samtaler på Folkemødet. Tak til alle jer, vi mødte.

Til alle andre: Se en kort videohilsen og billeder fra mødet med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen på LOBPAs Facebook-side.

 


Ny lov skal give borgere sammenhængende hjælp 

En netop vedtaget lov giver kommunerne mulighed for at tilbyde helhedsorienterede planer til borgere med komplekse og sammensatte behov. Loven er en samling af nye og omformulerede paragraffer om blandt andet beskæftigelsesindsats, social service, integration og anbringelse.

LOBPA havde gerne set en lov, der pålægger kommunerne at tilbyde helhedsorienteret hjælp, hvor den er nødvendig, men det er i sig selv et fremskridt, at kommunerne med den nye lov bliver opfordret til at samtænke den borgerettede indsats, så den bedst muligt tager hensyn til individets særlige situation. Den nye § 140 a konkretiserer eksempelvis, at når kommunen skal udarbejde en handleplan til et barn eller en ung, kan den tilbyde, at de elementer, der vedrører forældrene erstattes af en helhedsorienteret plan. Unge mellem 16 og 23 år er ligeledes i målgruppen for en helhedsorienteret plan med både sociale foranstaltninger og indsatser efter andre lovgivninger.

Intentionerne bag loven er i tråd med LOBPAs servicetilbud Samtænkt Indsats, hvor al hjælp til børn, unge og voksne leveres i én plan og af ét team på tværs af bevilgende forvaltninger. Det omfatter opgaver som:

  • aflastning
  • ledsagelse
  • hjemmetræning
  • støttekontaktperson
  • socialpædagogisk støtte
  • praktisk hjælp og bistand
  • socialpædagogisk ledsagelse

Læs mere om Samtænkt Indsats her.

 


Gratis webinar om retssikkerhed

I dag, mandag den 18. juni, klokken 19:30 afholder Spastikerforeningen et webinar om sagsbehandlingsregler. Fokus er på emner som vejlednings- og notatpligt, aktindsigt, partshøring og sagsbehandlingstid.

Læs mere og tilmeld dig her.

 


Det skriver andre om området


 

 


Persondatasikkerhed i fokus på LOBPAs generalforsamling

Den 9. juni deltog 79 personer i LOBPAs generalforsamling på Egmont Højskolen i Hou. Mange spændende temaer blev debatteret, men især den nye persondataforordning ligger tydeligvis LOBPAs kunder og medlemmer meget på sinde.

LOBPA har implementeret de nødvendige praksisser og systemer for at efterleve kravene om persondatabeskyttelse, hvilket omfatter de data, der behandles og opbevares om LOBPAs kunder, hjælpere og medlemmer. For arbejdsledere, der selv varetager deres arbejdsgiveransvar, og deres hjælpere henviser LOBPA til BPA-arbejdsgivers fortolkning af loven, som du kan læse mere om i deres nyhedsbreve. Dem finder du her.

 

BPA-arbejdsgiver tilbyder uvildig rådgivning af personer med BPA, som selv varetager arbejdsgiveransvaret i deres ordning. Rådgivningsopgaven er udbudt af Socialstyrelsen mod betaling, som kompensation for ansvarspådragelsen for at afgive rigtige svar.

 

Du kan se alle mødedokumenter til og læse referatet fra LOBPAs generalforsamling her.

 


Få arbejdslederuddannelse via din kommune

LOBPA har forfinet Danmarks seriøse arbejdslederuddannelse over halvandet år og med input fra flere end 60 deltagere fordelt på fire hold. Nu åbnes der for tilmelding til det femte hold, som bliver afviklet i september og oktober måned i Aarhus.

LOBPA har udviklet og tilrettelagt hvert uddannelsemodul i tæt samarbejde med Niels Brock Copenhagen Business College. Siden sin start har uddannelsen været forbeholdt LOBPAs kunder og medlemmer, men efter stor efterspørgsel åbnes Arbejdslederuddannelsen i det kommende efterår for BPA-arbejdsledere uden for LOBPA.

Hvis du er BPA-arbejdsleder, og gerne vil blive endnu bedre til jura, personalehensyn, klar forventningsafstemning, effektiv ansættelse og meget mere, skal du kontakte din kommunale sagsbehandler. Det er nemlig din kommune, som skal bevillige din deltagelse på Arbejdslederuddannelsen.

Hvis du er sagbehandler for en BPA-arbejdsleder, som kunne drage nytte af opkvalificering i sin rolle, kan du kontakte LOBPA for flere detaljer om uddannelsens indhold.

Læs mere her.

 


Kalender


Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det enkelte arrangement.

LOBPAs arrangementer er åben for alle med BPA. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. LOBPA Netværk er eksklusivt for foreningens kunder og medlemmer.

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >