Nyt fra LOBPA – Ingen lock-out | BPA-specifik APV | Hastebehandling i Ankestyrelsen

Følger du nyhederne, har du sikkert hørt tale om en muligt forestående strejke og lock-out.

Udgangspunktet for en eventuel storkonflikt er, at handicapområdet er undtaget. Det gælder også BPA-området, der ikke direkte er en del af den offentlige sektor men alligevel er afhængig af det offentligt ansatte, administrative personale, som arbejder med blandt andet udbetaling af BPA-tilskud.

LOBPA har gennem sit medlemskab af Dansk Erhverv arbejdet målrettet for at sikre, at det administrative personale også omfattes af nødberedskabet, så ingen med handicap behøver være usikker på sin ordning eller sine hjælperes fremmøde; uanset om der bliver strejke og lock-out. Det administrative nødberedskab er således sikret og fremgår konkret af rammeaftalen vedrørende nødberedskabet mellem KL og HK.

Se hele rammeaftalen her.

 

Hvor individet besidder potentiale, skal det kunne realiseres, mente Ole Lauth, og hans mangeårige arbejde med og for mennesker med handicap var utrætteligt. Ole var en af LOBPAs varmeste støtter, og vi nød et nært samarbejde. LOBPAs formand, Janne Sander, har skrevet disse mindeord om Ole Lauth.
Personer med handicap skal have hurtigere svar, når Ankestyrelsen genbehandler sager, der tidligere har været hjemvist til kommunen efter en anke. En ny ordning med hastebehandling gælder udvalgte paragraffer; herunder om BPA. Læs mere.
Kom gratis på Skandinaviens største messe for sundheds- og velfærdsteknologi samt hjælpemidler og meget mere i Bella Center den 15 – 17. maj. LOBPAs standnummer er C2-006 (over for kaffebaren), og vi glæder os til at møde dig. Tilmeld dig her.

 


Vi husker tilbage

Netop på denne tid for 10 år siden sikrede stærke personligheder med hver deres brændende engagement, at LOBPA blev en realitet.

Med rødder i handicaporgansationerne blev deres håb om en forening for alle med BPA forenet med et skarpt fokus på retten til det frie valg og et selvstændigt liv, og LOBPA så dagens lys – som både Danmarks eneste landsdækkende interesseorganisation for mennesker med BPA og som en seriøs udbyder af de tjenester, der er forbundet med at varetage arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger.

Siden er LOBPA kun vokset; i størrelse og serviceområder. Efter fusionen med Dansk Handicapservice for snart et halvt år siden lancerede LOBPA Samtænkt Indsats og udvidede sin service med administration af ledsagelsesordninger.

I næste Nyt fra LOBPA stiller LOBPAs formand, Janne Sander, skarpt på foreningens 10-års jubilæum. Glæd dig til et længere interview, hvor du får unikt indblik i LOBPAs historie og tilblivelse.

 


Det skriver andre om området

 


 

 


Få en APV, der er skræddersyet til BPA

Et godt arbejdsmiljø minimerer sygefravær og øger både arbejdsglæde og livskvalitet. Derfor er et godt arbejdsmiljø også en arbejdsleders bedste redskab til fastholdelse af dygtige hjælpere og til let rekruttering.

LOBPA har sammen med ARBEJDSMILJØEksperten udviklet et BPA-specifikt koncept til den lovpligtige arbejdspladsvurdering: LOBPA APV.

Du kan godt få udarbejdet LOBPAs BPA-arbejdspladsvurdering, selvom LOBPA ikke varetager dit arbejdsgiveransvar. Kontakt blot en af LOBPAs konsulenter, som kan igangsætte processen. Find kontaktinformationer her.

 

Arbejdspladsvurderingen skal betales af din kommune. Kunder og medlemmer i LOBPA får rabat på LOBPA APV.

 

Alle med BPA kan blive medlem i LOBPA og opnå store rabatter på oplevelser samt deltage gratis på uddannelse og til netværk. Læs mere om medlemskab her.

 


 

 


Nu åbnes Arbejdslederuddannelsen igen

Efter at have forfinet Arbejdslederuddannelsen over fire hold fordelt på halvandet år og flere end 60 deltagere åbner LOBPA nu for tilmelding til femte hold på Danmarks seriøse arbejdslederuddannelse.

LOBPA har udviklet og tilrettelagt hvert uddannelsemodul i samarbejde med Niels Brock Copenhagen Business College. Siden sin start har uddannelsen været forbeholdt LOBPAs kunder og medlemmer, men efter stor efterspørgsel åbnes Arbejdslederuddannelsen i det kommende efterår for BPA-arbejdsledere uden for LOBPA.

Hvis du er BPA-arbejdsleder, og gerne vil blive endnu bedre til jura, personalehensyn, klar forventningsafstemning, effektiv ansættelse og meget mere, skal du kontakte din kommunale sagsbehandler. Det er nemlig din kommune, som skal bevillige din deltagelse på Arbejdslederuddannelsen.

Hvis du er sagbehandler for en BPA-arbejdsleder, som kunne drage nytte af opkvalificering i sin rolle, kan du kontakte LOBPA for flere detaljer om uddannelsens indhold.

Læs mere her.

 


Kalender


Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det konkrete arrangement.

LOBPAs arrangementer er åben for alle med BPA. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. LOBPA Netværk er eksklusivt for foreningens kunder og medlemmer.

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >