Nyt fra LOBPA – Kommunernes forsyningspligt | APV | Kontanthjælpsundersøgelse

I 2015 og 2016 gennemførte LOBPA et dialogprojekt om kommunernes forsyningspligt i forbindelse med vikardækning i BPA-ordninger. Som resultat erkendte eller bekræftede mange danske kommuner deres ansvar for at sikre, at ingen BPA-arbejdsleder efterlades uden hjælp.

Over den kommende tid arbejder vi videre mod målet om at få samtlige kommuner til at efterleve forsyningspligten. Det er nemlig forudsætningen for, at udbydere af BPA-arbejdsgiveransvar som LOBPA kan garantere vikardækning.

Til kunder, der ikke har bevilling til vikardækning, stiller LOBPA en opdateret og landsdækkende afløserliste til rådighed.

 


Gratis kursus: Lær at tackle hverdagen som pårørende 

‘Lær at tackle hverdagen som pårørende’ er et kursusforløb målrettet pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller nedsatte funktioner. På kurset, der strækker sig over 7 uger, lærer deltagerne at passe på sig selv, og de kan udveksle erfaringer med andre i lignende situationer. Kurset udbydes af  kommunerne og Komiteen for Sundhedsoplysning og ledes af uddannede instruktører med personlig erfaring som pårørende.

Læs mere om kurset for pårørende her.

 


Deltag i vigtige undersøgelser  

Ugebrevet A4 undersøger, hvordan kontanthjælpsloftet påvirker mennesker med handicap. Du kan deltage og lade dine erfaringer indgå i deres kortlægning af konsekvenserne. Læs mere her.

EU-Kommissionen undersøger tilgængeligheden af offentlige hjemmesider. Du kan give din mening med her.

 


Det skriver andre om området


 

 


Husk den lovpligtige APV

Mindst hvert tredje år skal arbejdsledere gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) for deres hjælpere. Til det formål har LOBPA udviklet en BPA-specifik APV, som er tilgængelig for alle med BPA.

En APV-proces indeholder en undersøgelse og en vurdering af de ansattes arbejdsmiljø samt en handlingsplan for de ting, der bør ændres, for at arbejdet kan udføres sikkert, sundt og forsvarligt jævnfør arbejdsmiljøloven.

Et godt arbejdsmiljø minimerer sygefravær og øger både arbejdsglæde samt livskvalitet. Derfor er et godt arbejdsmiljø en arbejdsleders bedste redskab til fastholdelse af dygtige hjælpere og til let rekruttering.

For at høre mere om LOBPA APV, er du meget velkommen til at kontakte en af LOBPAs konsulenter. Arbejdspladsvurderingen skal betales af kommunen.

 

*Opnå rabat på LOBPA APV, udflugter og meget mere som medlem i LOBPA. Det koster 100 kr. om året, og så støtter du samtidig det politiske arbejde for bedre vilkår for personer med hjælperordninger.

 

Læs mere om medlemskab her.

 


5. hold af LOBPAs Arbejdslederuddannelse er netop afsluttet 

I sidste uge afsluttede endnu 10 kursister LOBPAs Arbejdslederuddannelse. I alt har 72 personer gennemført Danmarks seriøse arbejdslederuddannelse, som både har været udbudt ved København, Aarhus og Middelfart. Til foråret udbyder vi uddannelsen igen – denne gang ved Købehavn.

Arbejdslederuddannelsen er udviklet og tilrettelagt i samarbejde med Niels Brock Copenhagen Business College og har kørt i snart to år

Er du er BPA-arbejdsleder, og vil du gerne blive endnu bedre til blandt andet jura og personalehensyn, klar forventningsafstemning og effektiv ansættelse? Eller er du sagbehandler for en BPA-arbejdsleder, som kunne drage nytte af opkvalificering i sin rolle? Så kontakt LOBPA for flere detaljer om uddannelsens indhold.

Læs mere om Arbejdslederuddannelsen her.

Kontakt LOBPAs medlemskonsulent, som koordinerer Arbejdslederuddannelsen her.

 


Kalender


Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det enkelte arrangement.

LOBPAs arrangementer er åben for alle med BPA. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. LOBPA Netværk er eksklusivt for foreningens kunder og medlemmer.

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >