Nyt fra LOBPA – Øget sikkerhed i BPA | Forsyningspligt | Videoer, der gør glad

Den offentligt finansierede rådgivning til BPA-arbejdsledere, BPA-arbejdsgiver, er forlænget til og med 2019. Rådgivningen stod på Børne- og Socialministeriets liste over lukningstruede initiativer, men blev forlænget under forhandlingerne om satspuljemidlerne tidligere på måneden.

Ved næste års forhandlinger om satspuljemidlerne for 2020 har satspuljepartierne aftalt at drøfte, om rådgivningsfunktionen kan gøres permanent.

 


Korte og livsbekræftende videoer 

Webdokumentaren ‘A+C’ følger Anna, der er hjælper for Choroque. Choroque har CP, og filmen, der følger deres sidste tid sammen på Egmont Højskolen, vandt guldprisen i den internationale konkurrence, College Photography of the Year.

Se den 6 minutter lange film her.

 

18-årige Astrid har spastiske lammelser og kan hverken tale eller styre sin krop, men det afholder hende ikke fra at nyde sin hverdag og sin uddannelse.

Se 3 korte videoer om Astrid her.

 


Lovgivning om ikke-godkendte BPA-virksomheder 

I den seneste aftale om satspuljen er der sat midler af til initiativer, der “skal bidrage til at sikre, at borgere ikke lider tab, hvis de uden at vide det indgår aftale med ikke-godkendte virksomheder eller foreninger (BPA-arbejdsgivere)“.

Blandt andet skal det præciseres i serviceloven, at kommuner ikke må udbetale tilskud til ikke-godkendte, private BPA-arbejdsgivere. Dertil vil aftaleparterne fritage BPA-arbejdsledere fra at være bundet af kontrakter med ikke-godkendte virksomheder.

Endelig skal der udarbejdes en oversigt over godkendte virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger.

LOBPA blev som den første udbyder af BPA-administration godkendt af Det sociale tilsyn i august i år.

Læs mere om godkendelsen her.

 


Hvordan kan LOBPA blive endnu dygtigere?

I snart 10 år har LOBPA leveret kompetent BPA-administration til arbejdsledere over hele Danmark. Samtidig er LOBPA den eneste landsdækkende interesse- og medlemsorganisation for mennesker med BPA. Vi arbejder altså ikke bare med jura og HR eller netværk og udflugter men også med at påvirke lovgivningen på området og ikke mindst at understøtte god forvaltning i de enkelte kommuner.

Er der noget, vi skal gøre mere af? Eller mindre? Hvad kunne du godt tænke dig, LOBPA gjorde anderledes? Hvad er vigtigst for dig med BPA?

I den kommende tid sender vi et kort, elektronisk spørgeskema til LOBPAs mange kunder og medlemmer med BPA, og vi ser frem til at lære fra svarene, hvordan vi kan blive endnu dygtigere til at møde BPA-arbejdsledere dér, hvor de og deres forventninger er.

 


Det skriver andre om området


 

 


Sammen om borgeren – en helhedsorienteret indsats

Gennem det seneste år har LOBPA rejst kommuner og konferencer rundt med budskabet om Samtænkt Indsats.

Endelig sker der mere med tyngde på området for fleksible og sammenhængende hjælpeordninger til personer, der ikke er i målgruppen for BPA. Senest har regeringen via Finansministeriet udgivet Sammen om borgeren – en helhedsorienteret indsats, der skal gøre op med den “jungle af regler, kontaktpersoner og tilbud i mødet med den offentlige sektor“, som borgere og familier med komplekse problemer kan opleve. Målet er at lade helhedsorienterede indsatser erstatte “ukoordinerede og usammenhængende forløb.”

I sommer vedtog Folketinget en lov, der giver kommunerne mulighed for at tilbyde helhedsorienterede planer til borgere med komplekse og sammensatte behov.

LOBPA havde gerne set, at kommunerne blev pålagt at tilbyde en helhedsorienteret indsats, hvor den er nødvendig, men det er et fremskridt, at kommunerne nu i så markante tiltag opfordres til at samtænke den borgerettede indsats, så den bedst muligt tager hensyn til individets særlige situation.

Intentionerne bag loven er bemærkelsesværdigt ens med LOBPAs servicetilbud Samtænkt Indsats, hvor hjælp til børn, unge og voksne leveres i én plan og af ét team på tværs af bevilgende forvaltninger. Det omfatter blandt andet:

  • aflastning
  • ledsagelse
  • hjemmetræning
  • støttekontaktperson
  • socialpædagogisk støtte
  • praktisk hjælp og bistand
  • socialpædagogisk ledsagelse

Helhedsorienterede indsatser som Samtænkt Indsats giver den enkelte person eller familie optimal indflydelse på egen hjælp samt optimal ro og tryghed.

Læs mere om Samtænkt Indsats her.

 


Undersøgelse om unges trivsel   

Gennem et nyt samarbejde vil Danske Handicaporganisationer, Sammenslutningen af Unge Med Handicap og den uddannelsespolitiske tænketank Perspektiv forbedre vilkårene for unge med handicap. Derfor efterlyses unge i uddannelse eller arbejde til at besvare spørgsmål om blandt andet inklusion.

Deltag i undersøgelsen her.

Del gerne undersøgelsen, hvis du kender nogen i målgruppen.

 


God Adgang – nu til mobilen 

Forhåbentlig kender du hjemmesiden God Adgang, der skaber overblik over den fysiske tilgængelighed hos virksomheder og kommuner. Hjemmesiden er nu netop relanceret som mobilvenlig, så det er blevet endnu nemmere at finde steder med god tilgængelighed, mens man er på farten.

Se hjemmesiden her

 


Forsyningspligten driller 

Udfordringer med vikardækning er en kilde til frustration for mange BPA-arbejdsledere. Måske derfor især er det væsentligt, at Social- og indenrigsministeren allerede i 2016 understregede, at forsyningspligten i sidste ende altid er kommunens. LOBPA tilbyder ligesom de andre BPA-organsationer fuld vikardækning, når kommunen har bevilliget det.

Læs mere om virkardækning i LOBPA her.

Læs ministerens svar om forsyningspligt her.

 


Kalender


Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det enkelte arrangement.

LOBPAs arrangementer er åben for alle med BPA. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. LOBPA Netværk er eksklusivt for foreningens kunder og medlemmer.

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >