Nyt fra LOBPA – Praksisundersøgelse | Sundhedsreform | Ny Jobtavle | Satsændringer

Ankestyrelsens praksisundersøgelse, der udkom sidst i februar, er nedslående læsning. Den afdækker, at der er fejl i sagsbehandlingen af cirka hver fjerde sag om BPA. Og ikke mindst bekræfter den tendensen, som LOBPA længe har advaret imod: udhulingen af administrationsbidraget, der gør det muligt for BPA-arbejdsledere at overdrage det juridiske, økonomiske og administrative ansvar i deres ordning til en udbyder. For mange arbejdsledere er muligheden overdragelse en reel forudsætning for, at de kan leve godt med BPA.

 


Velkommen til Handicapbranchen Danmark

Gennem flere år har LOBPA arbejdet for etableringen af en brancheforening, der samler aktører på tværs det brede handicapområde, hvor mennesker får personlig hjælp i hverdagen. Det er endelig lykkedes.

”Vores mål er at sætte fokus på tryghed og kvalitet i hjælpen til mennesker med handicap gennem ordentlige ramme- og erhvervsvilkår for udbyderne på området”, siger brancheforeningens nyvalgte formand, Steen Pihl Sørensen, der til daglig er direktør i LOBPA.

 

Læs mere her.

 


Ny og nemmere Jobtavle 

Så er den her, LOBPAs nye Jobtavle. Vi har taget alle gode input med i udviklingsprocessen, så den nye Jobtavle er særdeles brugernem. Blot en uge efter sin lancering er Jobtavlen allerede en succes med masser aktivitet. Alle jobsøgende hjælpere og ledsagere kan søge job og oprette et CV, lige som alle LOBPAs kunder og medlemmer kan slå job op på Jobtavlen. Alle med BPA samt ledsagebehov kan søge blandt Jobtavlens ledige profiler. Gratis naturligvis.

 

Find Jobtavlen her.

 


“Loven er meget klar.
Man skal lave en individuel og konkret vurdering”

– Socialminister Mai Mercado (K)
om besparelser på BPA efter revisionsrapport (link).

 

Ekstra:
Ministersvar om retten til rummelighed og fleksibilitet i BPA-ordninger samt om kommunal forpligtelse til sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Læs ministersvaret her.

 


Kunde- og medlemsundersøgelse 

LOBPAs kunder og medlemmer modtog tidligere på året en mail med link til en spørgeskemaundersøgelse. Mange har allerede deltaget, men undersøgelsen er fortsat åben, og vi håber, at flere vil bidrage med deres værdifulde input. Er du kunde eller medlem i LOBPA, og har du endnu ikke svaret på det korte spørgeskema, kan du kontakte os for dit link til undersøgelsen.

Ring til 30 43 04 65 eller send email til lkv@lobpa.dk, hvis du gerne vil deltage men mangler link.

 


Det skriver andre om området

 


 


Satsændringer per 1. april

Er du selv BPA-arbejdsgiver?

Er du ansat som BPA-handicaphjælper?

Arbejder du med BPA-økonomi ved en kommune?

…Så skal du være opmærksom på nye satser, der gælder fra den 1. april. Vær især opmærksom på det øgede nat- og lørdagstillæg samt på, at pensionssatsen for grundløn stiger, lige som pensionen af aften- og nattillæg stiger. Dertil indføres pension af weekendtillæg. Er du kunde i LOBPA, behøver du ikke gøre noget; vi sørger selvfølgelig for korrekt og rettidig regulering.

 

Se de nye satser her.

 


Oplev berømte Nils Willemoes den 5. juni

Nils Willemoes gæster LOBPAs generalforsamling med et underholdende show om alt det, der kan gå galt i ledelse. Nils Willemoes er kendt for sit humoristiske og til tider provokerende syn på ledelse; et tema som han i øvrigt samler under betegnelsen ‘bøvl’.

 

Se kort Willemoes-video her.

Tilmeld dig LOBPAs generalforsamling her.

 


“Kommuner presser prisen,
så firmaer må sige nej
til at hjælpe handicappede”

– Altinget (link)

 


Rapport: Sådan virker BPA-lignende ordninger i 8 EU-lande 

Sidste år bragte Nyt fra LOBPA linket til en undersøgelse om BPA i EU. Nu er resultatet endelig klar. Desværre deltog for få danskere til, at Danmark kom med i den rapporten, men resultaterne er ikke mindre interessante af den årsag.

Blandt andet kan du læse, hvordan brugere i Sverige bestemmer mest over deres ordning, mens brugere i Bulgarien bestemmer mindst. I alle lande blev ordningerne etableret som følge af indsatser fra enten enkeltpersoner eller foreninger på handicapområdet, og i alle lande oplever brugerne besparelser.

 

Rapporten er på engelsk. Læs den her:

 

ENIL, der er det fælleseuropæiske interessenetværk for independent living, søger nye bestyrelsesmedlemmer. Vi du, eller nogen du kender, bidrage til interessevaretagelse af retten til det frie og selvstændige liv for mennesker med handicap, kan du læse mere på ENILs hjemmeside. Siden er på engelsk.

 


Undersøgelse af tilgængelighed

Institut for Menneskerettigheder undersøger den fysiske og digitale tilgængelighed for mennesker med handicap og vil gerne have hjælp til besvarelse af en kort række spørgsmål fra personer i målgruppen.

 

Deltag i undersøgelsen her.

 


Kalender


Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det enkelte arrangement.

LOBPA Oplevelser er åben for alle med borgerstyret hjælpeordning. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. 

LOBPA Netværk er eksklusivt for foreningens kunder og medlemmer.

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Få Samtænkt Indsats hos LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >